dsv-froe.dk: Seneste nyt https://www.dsv-froe.dk dsv-froe.dk: Seneste nyt en Telesense-udstyr til overvågning af frø-lager Vi oplever stigende problemer med frøpartier, som spirer for dårligt. Vi håber derfor på, at dette tiltag med Telesense-udstyr er med til, at man som avler får større indsigt og kontrol med tørreprocessen af frøet, og dermed også opnår en højere spireevne og bedre afregning af frøet. DSV Frø har bestilt basestationer samt sensorer til måling af temperatur og luftfugtighed hos firmaet Telesense. Vi har testet udstyret og kontrolleret, at vandprocenten beregnes med 0,5% points nøjagtighed. Her finder du information om installation af Telesense sensor til overvågning af lagerbeholdninger: Installation på Android Installation på IPhone Quickstart vejledning Brugervejledning Regneark til beregning af tab ved lavere spireevne I regnearket kan du indtaste dine egne tal for at beregne tab ved lavere spireevne. Vi håber du får glæde af udstyret og at investeringen er tilbagebetalt allerede første år. https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Telesense-udstyr-til-fro-lageret Telesense-udstyr til overvågning af frø-lager Jul 3, 2019 12:59:00 PM Telesense-udstyr til overvågning af frø-lager Vi oplever stigende problemer med frøpartier, som spirer for dårligt. Vi håber derfor på, at dette tiltag med Telesense-udstyr er med til, at man som avler får større indsigt og kontrol med tørreprocessen af frøet, og dermed også opnår en højere spireevne og bedre afregning af frøet. DSV Frø har bestilt basestationer samt sensorer til måling af temperatur og luftfugtighed hos firmaet Telesense. Vi har testet udstyret og kontrolleret, at vandprocenten beregnes med 0,5% points nøjagtighed. Her finder du information om installation af Telesense sensor til overvågning af lagerbeholdninger: Installation på Android Installation på IPhone Quickstart vejledning Brugervejledning Regneark til beregning af tab ved lavere spireevne I regnearket kan du indtaste dine egne tal for at beregne tab ved lavere spireevne. Vi håber du får glæde af udstyret og at investeringen er tilbagebetalt allerede første år. https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Forsog-med-ukrudtsbekmpelse.html Telesense-udstyr til overvågning af frø-lager Jul 3, 2019 12:59:00 PM TerraLife efterafgrødeblandinger TerraLife er et koncept fra Tyskland med frøblandinger til efterafgrøder - både konventionelle og økologiske. TerraLife-blandingerne er til Frivillige efterafgrøder. Blandingerne er kendetegnet ved en meget bred og alsidig sammensætning, hvor der er fokus på Hurtig planteudvikling Stor biomasse produktion Øge humusindholdet i jorden God rodudvikling Kvælstof-samling Se mere om formålet med TerraLife samt blandingernes sammensætning HER https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/terraLife-efterafgrodeblandinger.html TerraLife efterafgrødeblandinger Jun 19, 2019 12:01:00 PM Græs-efterafgrøde i majs Omhyggelighed ved etablering bør have fuld fokus, da en del af støtten er afhængig af en efterafgrøde, der kan godkendes. Sildig diploid alm. rajgræs eller hundegræs er de mest anvendte produkter som græs i majs. En anden mulighed er vores nye DSV Majsefterafgrødebl., som er udviklet til formålet. Den indeholder både diploid og tetraploid alm. rajgræs (sildig typer, så majsen ikke generes). Tetraploide sorter har lidt større frø og de er hurtigere i etablering og får lidt kraftigere planter, der dækker bedre. Husk hos DSV Frø leverer vi også græsfrø til efterafgrøder med højere krav til spireevne og renhed. Se yderligere informationer HER https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Graes-i-majs.html Græs-efterafgrøde i majs May 16, 2019 8:54:00 AM Sjælland Summer - en Bi- & Insektvenlig blanding Sjælland Summer er en Bi- & Insektvenlig frøblanding vi har udarbejder sammen med Dansk Planteværn.Blandingen fås gennem Dansk Planteværn - kontakt kommunikationschef Jakob Tilma tlf. 2222 7078. I blandingen indgår både et- og flerårige plantearter, der blomstrer over en lang periode og giver et væld af liv. Se indholdet af Sjælland Summer. https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Sjaelland-Summer Sjælland Summer - en Bi- & Insektvenlig blanding May 2, 2019 10:57:00 AM Blandinger til Blomsterbrak og Bestøverbrak DSV Frø tilbyder flere færdige frøblandinger til hhv. MFO-Blomsterbrak og MFO-Bestøverbrak. Inden 30. april skal der foretages en mekanisk jordbehandling og udsås en frøblanding, der overholder regler. Se mere om vægtningsfaktorer og vores forslag til blandinger, der gavner alle typer for bestøvere og bidrager til mangfoldighed i denne ARTIKEL. https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Blandinger-til-Blomsterbrak-og-Bestoverbrak.html Blandinger til Blomsterbrak og Bestøverbrak Apr 15, 2019 8:41:00 AM Økologisk Frø 2019 Det økologiske sortiment af kløvergræsblandinger, græs, kløver og forskellige efterafgrøder er klar.Ø55 og Ø56 til grise afløser vore to økologiske specialblandinger til grise. Vi introducerer nu AberChoice sukkergræs i det økologiske sortiment. AberChoice har et højere sukkerindhold hen over sæsonen, hvilket øger køernes foderoptagelse. Samtidig har sorten en meget høj fordøjelighed af cellevægge. Læs om frøblandinger, græssorter, biodiversitet mm. Se den nye brochure ved at klikke på billedet til højre → https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Okologisk-Fro-2019.html Økologisk Frø 2019 Jan 30, 2019 10:04:00 AM Udnævnelse af årets frøavlere 2018 Ved avlermøderne i januar 2019 offentliggjorde formanden for Avlerforeningen Erik Lundgreen hvem, der er blevet udnævnt til årets frøavlere 2018. Gennem mange år er der udnævnt en frøavler Øst for Storebælt og en Vest for Storebælt. Og som noget nyt blev også Årets Økologiske frøavler 2018 udnævnt. Se HER hvem der fik æren, et diplom samt 2.500 kr. https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/aarets-froe-avlere-2018 Udnævnelse af årets frøavlere 2018 Jan 25, 2019 1:46:00 PM Mød os på NutriFair, 16.- 17. januar 2019 Onsdag d. 16. og torsdag d. 17. januar 2019 er vi på udstillingen NutriFair i Fredericia. Kom og få en frøsnak - om frøblandinger, efterafgrøder, frøkvaliteter m.m. Hør om vores mange frøblandinger - både til konventionel og økologisk landbrug. Udstillingen har åben de to dage i tidsrummet mellem 9 og 17. Adresse: MesseC, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Mod-os-pa-NutriFair.html Mød os på NutriFair, 16.- 17. januar 2019 Dec 28, 2018 12:58:00 PM Frøbladet 2019 med faglige informationer om markfrø I Frøbladet 2019 finder du faglig information om forskellige emner og produkter. God frøkvalitet - også for græs til efterafgrøder Kombination af sukkergræs og strandsvingel i OptiMælk-blandinger OptiSlæt-blandinger med høj biodiversitet Hvordan påvirker et tidligt 1. slæt ensilagekvaliteten og 2. slæt? Se hele sortimentet af frøblandinger, græs- og kløversorter God fornøjelse med Frøbladet 2019 - klik på brochuren til højre → https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/frobladet-2019.html Frøbladet 2019 med faglige informationer om markfrø Dec 17, 2018 10:34:00 AM Sommerudlæg af kløvergræs For de bedrifter, der har mulighed for at etablere kløvergræsmarker i august, er det en udemærket mulighed, hvis såning kan ske rettidigt. Af hensyn til kløvers udvikling og overvintring anbefales kløvergræs sået senest d. 15. august - og jo før des bedre. Se mere om etablering af kløvergræs i august HER https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Sommerudlg-af-klovergrs.html Sommerudlæg af kløvergræs Jul 9, 2018 2:36:00 PM Vinterraps fra DSV DSV har i mange år udviklet nye sorter til de europæiske markeder - nu er to nye sorter fra DSV klar til Danmark. Sorterne har i 2016 & 2017 været i den Officielle Sortsafprøvning samt i Landsforsøgene 2017. SMARAGD ARMANI Derudover fortsætter sorterne: DARIOT EINSTEIN Se mere om sorterne HER og kontakt vore forhandlere. https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Nye-vinterrapssorter-fra-DSV.html Vinterraps fra DSV May 23, 2018 2:05:00 PM Pressemeddelse Høst resultater 2017 Høje frøudbytter i et vanskeligt høstår. Læs pressemeddelsen HER https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Pressemeddelse-Hostresultater-2017.html Pressemeddelse Høst resultater 2017 May 23, 2018 8:40:00 AM Nyhedsbrev maj-juni 2018 Gødskning, luftning og eftersåning er ”kodeord” i maj måneds græspleje. I maj er plæneklipningen i fokus. Klip ikke for tæt i begyndelsen. En klippehøjde på ca. 4-5 cm giver græsset overskud til stadig at konkurrere mod mos og ukrudt, samt lave nye dybere rødder, der kan optage vand og næring. Din plæne har brug for gødning, også i maj Til plænen anvendes en NPK gødning med højt indhold af kalium (K). Begyndte du i slutningen af marts med gødskningen, har du langt større chancer for, at din plæne bliver bedre til at konkurrere mod mos og ukrudt! Midt i maj er det således tid til 2. gødskning. Brug f.eks. NPK 14-3-15 ca. 2 kg. pr. 100 m2. Har din plæneklipper multiklip eller bioklip, doseres med ca. halv gødningsmængde, men stadig anbefales 4 gange gødskning. I slutningen af perioden kan klippehøjden sættes ned til 3-4 cm. Vil du omvendt ”spare” lidt på indsatsen (f.eks. ved sommerhuset) og ikke klippe så hyppigt, kan du sagtens holde klippehøjden på ca. 5 cm. Luft er vigtig I ældre plæner er der ofte i bunden et tykt filtet lag af græsstængler, som holder på vandet og beskytter plænen mod slid. Med tiden kan dette filtlag blive så tykt, at vand og gødning får svært ved at trænge igennem. Derfor er det en god idé, her i maj/juni at kradse godt op i det filtede lag, så der kommer luft ned til græsrødderne. Det er også en god idé at gå plænen igennem med en greb og stikke et tæt mønster af lodrette huller i den. Har du luftet og klippet plænen, er det nu også tid til at efterså. Eftersåning Du kan udnytte den gode græsvækst i maj og juni til at få repareret huller i plænen. Til eftersåningen anbefaler vi 1-2 kg Villa-Turf pr. 100 m2, som hurtigt giver en tæt, vedvarende og slidstærk plæne. Villa-Turf indeholder mange S-mærkede sorter specielt godkendt til det danske klima og vil give din plæne nyt liv. Efter såningen skal man vente med at slå de ny-såede områder, indtil græsset er 6-8 cm højt. En anden interessant blanding i vort sortiment er blandingen Nøjsom Svingel-Blanding. Den anvendes til naturgrunde og plæner, hvor der sjældent gødskes. Blandingen har ekstra stor tørketolerance og er meget finbladet og langsomt voksende. Blandingen tåler både hyppig og sjælden klipning afhængig af dit temperament. Denne blanding er også velegnet til eftersåning af ældre plæner. Både frø, og plænegødning kan naturligvis købes i vores netbutik: www.butik.hunsballe.dk God fornøjelse på plænen mvh Produktchef plænegræs Ole Sams Falkenberg agronom https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Nyhedsbrev-maj-juni-2018.html Nyhedsbrev maj-juni 2018 May 8, 2018 9:06:00 AM Økologisk Frø 2018 Det økologiske sortiment af kløvergræsblandinger, græs, kløver og forskellige efterafgrøder er klar. Ø46 er udgået af sortimentet, da salget af den blanding er ret lille. En ny specialblanding Øko-Farefolde Grise introduceres til farefolde til grise, hvor slidstyrke er et nøgleord. Se den nye brochure ved at klikke på billedet til højre → https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Okologisk-Fro-2018.html Økologisk Frø 2018 Jan 26, 2018 7:53:00 AM Avlermøder 2018 I januar 2018 afholder vi følgende avlermøder: Tirsdag d. 9. januar 2018, Aalborg Torsdag d. 11. januar 2018, Holstebro Onsdag d. 24. januar 2018, Middelfart Torsdag d. 25. januar 2018, Korsør Se indbydelsen HER https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Avlermoder-2018.html Avlermøder 2018 Jan 3, 2018 8:00:00 AM Ny direktør for DSV Frø Lasse Skovlund Bech tiltræder som adm. direktør den 15. december Lasse Skovlund Bech, 35 år, er ansat som adm. direktør for DSV Frø Danmark A/S, der har hovedsæde i Holstebro. Lasse Skovlund Bech tiltræder den 15. december. Han afløser Jens Rud Rasmussen, som er konstitueret som direktør for firmaet i en overgangsperiode. Lasse Skovlund Bech er cand. merc. fra CBS, Copenhagen Business School. Han har beklædt forskellige stillinger hos DLG på Axelborg bl.a. som direktionsassistent. Lasse Skovlund Bech har i fem år været adm. direktør for Scandagra Polska, der er et Polsk joint venture mellem DLG og Lantmännen. Siden februar 2017 har han arbejdet i Polen som selvstændig konsulent med opstart og ledelse af virksomheder som speciale. - Vi er glade for at byde Lasse Skovlund Bech velkommen til DSV, Deutsche Saatveredelung, siger Clive Krückemeyer, som er bestyrelsesformand for DSV Frø Danmark A/S. Han fortsætter: - Danmark er både et vigtigt frømarked for DSV-gruppen og ikke mindst et afgørende område for koncernens produktion af græs- og kløverfrø. - Vi ser frem til, at Lasse Skovlund Bech fremover kan befæste og udbygge firmaets position, og med hans karrieremæssige baggrund ser vi ham som en styrkelse af det internationale lederteam i DSV-gruppen. - DSV er en international orienteret koncern i en utroligt spændende udvikling. Jeg glæder mig til at være med til at udvikle det danske selskab, som en vigtig del af det internationale setup, siger Lasse Skovlund Bech, og tilføjer: - Virksomheden har dygtige medarbejdere og et stort potentiale såvel på det danske marked som på det globale marked. - Jeg ser frem til at kunne udnytte mine kompetencer til at bidrage til denne udvikling således, at virksomheden fortsat kan blive ved med at være på forkant med udviklingen og skabe værdi for såvel kunder som frøavlere. https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Ny-direktor-for-DSV-Fro Ny direktør for DSV Frø Nov 23, 2017 11:30:00 AM Blomsterbrak-blanding Blomsterbrak er en mulighed for brak, hvor man er fritaget for slåning af arealet. Til dette formål har vi Blomsterbrak-blanding. Blandingen giver diversitet med blomstring over en lang periode. Se blandingen og oplysninger HER https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Blomsterbrak-blanding.html Blomsterbrak-blanding Apr 12, 2017 10:31:00 AM Nyhedsbrev, marts 2017 Det er NU der skal gødskes første gang Mosbekæmpelse med jernvitriol er effektiv nu Skal plænen suppleres med en blomstereng? NYHED "Nøjsom Svingel-Blanding" - plænen til dig der ikke gødsker så tit, også ideel til sommerhuset. Se Nyhedsbrev marts 2017 her https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Nyhedsbrev-marts-2016.html Nyhedsbrev, marts 2017 Mar 15, 2017 9:42:00 AM Økologisk Frø 2017 Det økologiske sortiment af kløvergræsblandinger, græs, kløver og forskellige efterafgrøder er klar. Ø44 er en ny slætblanding med samme slætstrategi som Ø45. Ø44 indeholder arter, der gør blandingen mere tæt end en Ø45. En anden nyhed er specialblandingen Øko-Drægtige Søer, en blanding der er sammensat efter de krav, der stilles til sådan en mark. Øko-OptiSlæt med rødkløver er et nyt navn for Øko-Sukker Slæt. Det er en meget alsidig sammensat blanding, der er robust og en god varighed. Se den nye brochure ved at klikke på billedet til højre → https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Okologisk-Fro-2017.html Økologisk Frø 2017 Jan 12, 2017 1:55:00 PM Ny folder om Frø til Heste Græsmarken til Heste skal både udgøre et fødegrundlag samt være et motionsareal. Føde kan både være til afgræsning, wrap og hø - og hestenes færden på græsset kræver bl.a. slidstærke græsser. I sammensætningen af sortimentet af frøblandinger til heste er der taget hensyn til disse forskellige forhold. Heste ynder desuden et bredt udbud af plantearter, hvorfor der også tilbydes en urteblanding bestående af seks forskellige plantearter.Flere af disse urter siges af have en sundhedsmæssig positiv effekt på hestene. Læs om Frø til Heste ved at klikke på billedet til højre → https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Heste-2017.html Ny folder om Frø til Heste Dec 12, 2016 2:40:00 PM Nyhedsbrev, maj-juni 2016 Læs om: Hvilken gødning skal jeg vælge, og hvornår skal jeg gødske? Hvordan får plænen nyt liv? Eftersåning hvordan? Se Nyhedsbrev maj-juni 2016 her https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Nyhedsbrev-maj-2016.html Nyhedsbrev, maj-juni 2016 May 18, 2016 2:26:00 PM Efterafgrøde-græs og frøkvalitet Ved salg af frø i Danmark skal EU's krav til spireevne og renhed overholdes. DSV Frø har i mange år opereret med skrappere krav til spireevne og renhed end EU-normen. Det gælder ikke kun frø, der indgår i frøblandinger, men også frø til efterafgrøder. Se normer og faktiske tal HER https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Efterafgrode-grs-og-frokvalitet.html Efterafgrøde-græs og frøkvalitet Mar 29, 2016 2:26:00 PM Se Årets frøavlere fra DSV Frø I forbindelse med DSV Frø's Avlermøder er Årets frøavlere blevet udnævnt. Øst for Storebælt blev det Holtenlund v. Mie Lund og Jens H. Holten, Ringsted og Vest for Storebælt faldt valget på Jens Anders N. Andersen, Bjert. Med udnævnelsen følger et diplom samt et gavekort til en valgfri oplevelse. Læs mere om de to frøavlere, der begge er meget omhyggelige med avlen af græsfrø HER https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Arets-DSV-Fros-avlere.html Se Årets frøavlere fra DSV Frø Feb 26, 2016 11:02:00 AM Ekstra 3% bonus på frøavlen 2014 Vi har netop afsluttet regnskabet for regnskabsåret 2014/15. Bestyrelsen i DSV Frø Danmark har i den forbindelse besluttet at udbetale en ekstra bonus for høsten 2014 på 3%. Høsten i 2014 gav flotte udbytter med deraf følgende større mængder end budgetteret. Samtidigt udviklede det internationale græs- og kløverfrø-marked sig fortsat positivt i 2014/2015, til dels på grund af markant mindre import af græsfrø ind i EU. Dette har samlet set gjort, at vi har kunnet afsætte frøet bedre end forventet til meget fornuftige priser. https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Ekstra-bonus-pa-frohosten-2014.html Ekstra 3% bonus på frøavlen 2014 Oct 25, 2015 9:09:00 AM Nyhedsbrev, marts-april 2015 Læs bl.a. om: Tid til at gødske græsplænen - det er nu slaget mod mosset kan vindes! Første klipning - er din plæneklipper "skarp" Få en "low input" blomstereng i din parcelhushave   Se Nyhedsbrev marts/april 2015 her   https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Nyhedsbrev-marts-2015.html Nyhedsbrev, marts-april 2015 Mar 23, 2015 3:23:00 PM DSV Frøhøst på Møllerup Gods i DR TV   D. 18. marts 2015 kunne man i DR1's serie "Godsejerne" se høst af 43 hektar rødsvingel på Møllerup Gods. Græsfrøet er DSV sorten Livision og leveres til vores fabrik i Sørbymagle ved Slagelse. I programmet kan man bl.a. se Godsejer Anne Sophie Gamborg styre høsten og tørringen af frøet. Undervejs rådgiver DSV Frø's avlchef Carsten Jørgensen om høstteknikken. Prgrammet kan ses på DR TV via nedenstående link: https://www.dr.dk/tv/se/godsejerne/# https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/DSV-Frohost-pa-Mollerup-Gods-i-DR-TV.html DSV Frøhøst på Møllerup Gods i DR TV Mar 19, 2015 11:47:00 AM Nyhedsbrev plænegræs, september 2014 Læs bl.a. om: Gødskning med kalium Plæneluftning Eftersåning i september   Se Nyhedsbrev September 2014 her   https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Nyhedsbrev-september-2014.html Nyhedsbrev plænegræs, september 2014 Sep 3, 2014 11:18:00 AM Avlerservice brev, august 2014 Se det nyeste brev med aktuelle faglige emner om frømarken HER   https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Avlerservice-brev.html Avlerservice brev, august 2014 Aug 13, 2014 1:23:00 PM Sortiment af olieræddike og gul sennep 2014 Vi har forskellige typer af olieræddike og gul sennep til efterafgrøde og mellemafgrøde formål. Nogle sorter har resistens mod roecystenemaoder og olieræddikesorterne Brutus og Xcellent har naturligt store frø (TKV ca. 16 gram). Store frø er en fordel ved stor spredebredde. Se sortimentet HER https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Olierddike-og-gul-sennep.html Sortiment af olieræddike og gul sennep 2014 Jul 2, 2014 9:51:00 AM Nyhedsbrev, juni 2014 Læs bl.a. om: Forbudte midler til græsplænen Giv gødning hele sæsonen Eftersåning i juni   Se Nyhedsbrev Juni 2014 her   https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Nyhedsbrev-juni-2014.html Nyhedsbrev, juni 2014 Jun 2, 2014 11:18:00 AM Frøavls-studietur til Tyskland Avlerforeningen DSV Frø Danmark inviterer til studietur til Tyskland. Studieturen er for frøavlere til DSV Frø og det foregår d. 16. - 17. juni 2014. Første dag besøges flere frømarker samt et veldrevet landbrug. Anden dag besøges den store udstilling DLG-Feldtage. Der er begrænset med pladser, tilmelding efter "først-til-mølle" princippet. Se invitationen HER https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Froavls-studietur-til-Tyskland.html Frøavls-studietur til Tyskland May 5, 2014 9:17:00 AM Mini portræt af DSV Frø Danmark Dagbladet i Holstebro, Struer og Lemvig har i april udgivet tillægget Erhvervsmagasinet om landbrug i Vestjylland. I den forbindelse har avisen besøgt DSV Frø og bl.a. ved hjælp af billeder fortalt om nogle af aktiviteterne i frøfirmaet. Se artiklen HER https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Portrt-af-DSV-Fro-Danmark.html Mini portræt af DSV Frø Danmark May 2, 2014 12:22:00 AM Nyhedsbrev, marts 2014 Læs bl.a. om: Tid til at gødske græsplænen Forslag til gødningstype Første klipning   Se Nyhedsbrev Marts 2014 her   https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Nyhedsbrev-marts-2014.html Nyhedsbrev, marts 2014 Mar 5, 2014 11:18:00 AM Efterafgrøder på ejendomme med græsfrø På DSV Frø Danmark A/S avlermøde i Middelfart den 28. januar 2014 gav chefkonsulent Leif Knudsen fra Videncentret for Landbrug sit bud på, hvordan man som frøavler optimerer sine efterafgrøder og kvælstof på den enkelte ejendom.   Se Leif Knudsens dias-præsentation HER https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Efterafgroder-pa-ejendomme-med-grsfro.html Efterafgrøder på ejendomme med græsfrø Jan 31, 2014 1:41:00 PM Ny brochure om Frø til Vildtpleje m.m. Udsåning af fodermarker til vildtpleje er populært blandt jægere og landmænd. En lang række planterarter er velegnede til vildtet som føde, læ og skjulested. Dækafgrøder er plantearter, man udsår for at samle kvælstof, undgå udvaskning, konkurrere mod ukrudt og i hele taget skabe liv og variation. Mange plantearter har stor værdi i form af nektar- og pollenproduktion, hvilket er vigtigt for bier og andre nyttige insekter.   Læs om Frø til vildtpleje, dækafgrøder og bier ved at klikke på billedet til højre →       https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/vildtbrochure Ny brochure om Frø til Vildtpleje m.m. Dec 19, 2013 11:56:00 AM