dsv-froe.dk: Seneste nyt https://www.dsv-froe.dk dsv-froe.dk: Seneste nyt en Sommersåning af Westerwoldisk og Ital. rajgræs Kommer der nok regn i juli/primo august kan man hente mellem 2.000 og 3.700 FE/ha i Westerwoldisk rajgræs og Ital. rajgræs. Det viser forsøg med sommersåning af de to græsarter tilbage i 1992 og 1993, hvor det også var tørt. Forsyningen af de to græsarter er begrænset, da det ikke kun er i Danmark at tørken hærger. Se mere om Westerwoldisk og Ital. rajgræs HER https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Sommerudlg-af-westerwoldisk.html Sommersåning af Westerwoldisk og Ital. rajgræs Jul 13, 2018 10:00:00 AM Sommerudlæg af kløvergræs For de bedrifter, der har mulighed for at etablere kløvergræsmarker i august, er det en udemærket mulighed, hvis såning kan ske rettidigt. Af hensyn til kløvers udvikling og overvintring anbefales kløvergræs sået senest d. 15. august - og jo før des bedre. Se mere om etablering af kløvergræs i august HER https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Sommerudlg-af-klovergrs.html Sommerudlæg af kløvergræs Jul 9, 2018 2:36:00 PM TerraLife efterafgrødeblandinger TerraLife er et koncept fra Tyskland med frøblandinger til efterafgrøder - både konventionelle og økologiske. TerraLife-blandingerne er til Frivillige efterafgrøder. Blandingerne er kendetegnet ved en meget bred og alsidig sammensætning, hvor der er fokus på Hurtig planteudvikling Stor biomasse produktion Øge humusindholdet i jorden God rodudvikling Kvælstof-samling Se mere om formålet med TerraLife samt blandingernes sammensætning HER https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/terraLife-efterafgrodeblandinger.html TerraLife efterafgrødeblandinger Jul 3, 2018 12:47:00 PM Vinterraps fra DSV DSV har i mange år udviklet nye sorter til de europæiske markeder - nu er to nye sorter fra DSV klar til Danmark. Sorterne har i 2016 & 2017 været i den Officielle Sortsafprøvning samt i Landsforsøgene 2017. SMARAGD ARMANI Derudover fortsætter sorterne: DARIOT EINSTEIN Se mere om sorterne HER og kontakt vore forhandlere. https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Nye-vinterrapssorter-fra-DSV.html Vinterraps fra DSV May 23, 2018 2:05:00 PM Pressemeddelse Høst resultater 2017 Høje frøudbytter i et vanskeligt høstår. Læs pressemeddelsen HER https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Pressemeddelse-Hostresultater-2017.html Pressemeddelse Høst resultater 2017 May 23, 2018 8:40:00 AM Nyhedsbrev maj-juni 2018 Gødskning, luftning og eftersåning er ”kodeord” i maj måneds græspleje. I maj er plæneklipningen i fokus. Klip ikke for tæt i begyndelsen. En klippehøjde på ca. 4-5 cm giver græsset overskud til stadig at konkurrere mod mos og ukrudt, samt lave nye dybere rødder, der kan optage vand og næring. Din plæne har brug for gødning, også i maj Til plænen anvendes en NPK gødning med højt indhold af kalium (K). Begyndte du i slutningen af marts med gødskningen, har du langt større chancer for, at din plæne bliver bedre til at konkurrere mod mos og ukrudt! Midt i maj er det således tid til 2. gødskning. Brug f.eks. NPK 14-3-15 ca. 2 kg. pr. 100 m2. Har din plæneklipper multiklip eller bioklip, doseres med ca. halv gødningsmængde, men stadig anbefales 4 gange gødskning. I slutningen af perioden kan klippehøjden sættes ned til 3-4 cm. Vil du omvendt ”spare” lidt på indsatsen (f.eks. ved sommerhuset) og ikke klippe så hyppigt, kan du sagtens holde klippehøjden på ca. 5 cm. Luft er vigtig I ældre plæner er der ofte i bunden et tykt filtet lag af græsstængler, som holder på vandet og beskytter plænen mod slid. Med tiden kan dette filtlag blive så tykt, at vand og gødning får svært ved at trænge igennem. Derfor er det en god idé, her i maj/juni at kradse godt op i det filtede lag, så der kommer luft ned til græsrødderne. Det er også en god idé at gå plænen igennem med en greb og stikke et tæt mønster af lodrette huller i den. Har du luftet og klippet plænen, er det nu også tid til at efterså. Eftersåning Du kan udnytte den gode græsvækst i maj og juni til at få repareret huller i plænen. Til eftersåningen anbefaler vi 1-2 kg Villa-Turf pr. 100 m2, som hurtigt giver en tæt, vedvarende og slidstærk plæne. Villa-Turf indeholder mange S-mærkede sorter specielt godkendt til det danske klima og vil give din plæne nyt liv. Efter såningen skal man vente med at slå de ny-såede områder, indtil græsset er 6-8 cm højt. En anden interessant blanding i vort sortiment er blandingen Nøjsom Svingel-Blanding. Den anvendes til naturgrunde og plæner, hvor der sjældent gødskes. Blandingen har ekstra stor tørketolerance og er meget finbladet og langsomt voksende. Blandingen tåler både hyppig og sjælden klipning afhængig af dit temperament. Denne blanding er også velegnet til eftersåning af ældre plæner. Både frø, og plænegødning kan naturligvis købes i vores netbutik: www.butik.hunsballe.dk God fornøjelse på plænen mvh Produktchef plænegræs Ole Sams Falkenberg agronom https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Nyhedsbrev-maj-juni-2018.html Nyhedsbrev maj-juni 2018 May 8, 2018 9:06:00 AM Blandinger til Blomsterbrak og Bestøverbrak DSV Frø tilbyder flere færdige frøblandinger til hhv. MFO-Blomsterbrak og det nye MFO-Bestøverbrak. Inden 30. april skal der foretages en mekanisk jordbehandling og udsås en frøblanding, der overholder regler. Se mere om vægtningsfaktorer og vores forslag til blandinger, der gavner alle typer for bestøvere og bidrager til mangfoldighed i denne ARTIKEL. Og i dette SKEMA er en oversigt over blandinger til formålet. https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Blandinger-til-Blomsterbrak-og-Bestoverbrak.html Blandinger til Blomsterbrak og Bestøverbrak Mar 6, 2018 9:39:00 AM Økologisk Frø 2018 Det økologiske sortiment af kløvergræsblandinger, græs, kløver og forskellige efterafgrøder er klar. Ø46 er udgået af sortimentet, da salget af den blanding er ret lille. En ny specialblanding Øko-Farefolde Grise introduceres til farefolde til grise, hvor slidstyrke er et nøgleord. Se den nye brochure ved at klikke på billedet til højre → https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Okologisk-Fro-2018.html Økologisk Frø 2018 Jan 26, 2018 7:53:00 AM Avlermøder 2018 I januar 2018 afholder vi følgende avlermøder: Tirsdag d. 9. januar 2018, Aalborg Torsdag d. 11. januar 2018, Holstebro Onsdag d. 24. januar 2018, Middelfart Torsdag d. 25. januar 2018, Korsør Se indbydelsen HER https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Avlermoder-2018.html Avlermøder 2018 Jan 3, 2018 8:00:00 AM Mød os på NutriFair, 17.- 18. januar 2018 Onsdag d. 17. og torsdag d. 18. januar 2018 er vi på udstillingen NutriFair i Fredericia. Kom og få en frøsnak - om frøblandinger, efterafgrøder, frøkvaliteter m.m. Hør om vores mange frøblandinger - både til konventionel og økologisk landbrug. Udstillingen har åben de to dage i tidsrummet mellem 9 og 17. Adresse: MesseC, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Mod-os-pa-NutriFair.html Mød os på NutriFair, 17.- 18. januar 2018 Dec 28, 2017 10:06:00 AM Frøbladet 2018 med faglige informationer om markfrø I Frøbladet 2018 finder du faglig information om forskellige emner og produkter. Hvordan påvirker et tidligt 1. slæt kvalitet og 2. slæt Kombination af sukkergræs og strandsvingel i OptiMælk-blandinger Gode råd om dyrkning af lucerne Se hele sortimentet af frøblandinger, græs- og kløversorter God fornøjelse med Frøbladet 2018 - klik på brochuren til højre → https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Frobladet-2018.html Frøbladet 2018 med faglige informationer om markfrø Dec 8, 2017 10:27:00 AM Ny direktør for DSV Frø Lasse Skovlund Bech tiltræder som adm. direktør den 15. december Lasse Skovlund Bech, 35 år, er ansat som adm. direktør for DSV Frø Danmark A/S, der har hovedsæde i Holstebro. Lasse Skovlund Bech tiltræder den 15. december. Han afløser Jens Rud Rasmussen, som er konstitueret som direktør for firmaet i en overgangsperiode. Lasse Skovlund Bech er cand. merc. fra CBS, Copenhagen Business School. Han har beklædt forskellige stillinger hos DLG på Axelborg bl.a. som direktionsassistent. Lasse Skovlund Bech har i fem år været adm. direktør for Scandagra Polska, der er et Polsk joint venture mellem DLG og Lantmännen. Siden februar 2017 har han arbejdet i Polen som selvstændig konsulent med opstart og ledelse af virksomheder som speciale. - Vi er glade for at byde Lasse Skovlund Bech velkommen til DSV, Deutsche Saatveredelung, siger Clive Krückemeyer, som er bestyrelsesformand for DSV Frø Danmark A/S. Han fortsætter: - Danmark er både et vigtigt frømarked for DSV-gruppen og ikke mindst et afgørende område for koncernens produktion af græs- og kløverfrø. - Vi ser frem til, at Lasse Skovlund Bech fremover kan befæste og udbygge firmaets position, og med hans karrieremæssige baggrund ser vi ham som en styrkelse af det internationale lederteam i DSV-gruppen. - DSV er en international orienteret koncern i en utroligt spændende udvikling. Jeg glæder mig til at være med til at udvikle det danske selskab, som en vigtig del af det internationale setup, siger Lasse Skovlund Bech, og tilføjer: - Virksomheden har dygtige medarbejdere og et stort potentiale såvel på det danske marked som på det globale marked. - Jeg ser frem til at kunne udnytte mine kompetencer til at bidrage til denne udvikling således, at virksomheden fortsat kan blive ved med at være på forkant med udviklingen og skabe værdi for såvel kunder som frøavlere. https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Ny-direktor-for-DSV-Fro Ny direktør for DSV Frø Nov 23, 2017 11:30:00 AM Græs-efterafgrøde i majs Efterafgrøder i majs i form er græs er meget anvendt for at opfylde de forskellige krav om efterafgrøder. Bedrifter med mere end 1,7 DE/ha skal som noget nyt nu have mindst 80% af harmoniarealet med græs, græsefterafgrøder eller roer. Sildig diploid alm. rajgræs eller hundegræs er de mest anvendte og egnede produkter til formålet og det er vigtigt at være omhyggelig med etableringen, så arealet kan godkendes som efterafgrøde. Husk hos DSV Frø leverer vi også græsfrø til efterafgrøder med højere krav til spireevne og renhed. Se yderligere informationer HER https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Graes-i-majs.html Græs-efterafgrøde i majs May 3, 2017 2:26:00 PM Blomsterbrak-blanding Blomsterbrak er en mulighed for brak, hvor man er fritaget for slåning af arealet. Til dette formål har vi Blomsterbrak-blanding. Blandingen giver diversitet med blomstring over en lang periode. Se blandingen og oplysninger HER https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Blomsterbrak-blanding.html Blomsterbrak-blanding Apr 12, 2017 10:31:00 AM Nyhedsbrev, marts 2017 Det er NU der skal gødskes første gang Mosbekæmpelse med jernvitriol er effektiv nu Skal plænen suppleres med en blomstereng? NYHED "Nøjsom Svingel-Blanding" - plænen til dig der ikke gødsker så tit, også ideel til sommerhuset. Se Nyhedsbrev marts 2017 her https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Nyhedsbrev-marts-2016.html Nyhedsbrev, marts 2017 Mar 15, 2017 9:42:00 AM Økologisk Frø 2017 Det økologiske sortiment af kløvergræsblandinger, græs, kløver og forskellige efterafgrøder er klar. Ø44 er en ny slætblanding med samme slætstrategi som Ø45. Ø44 indeholder arter, der gør blandingen mere tæt end en Ø45. En anden nyhed er specialblandingen Øko-Drægtige Søer, en blanding der er sammensat efter de krav, der stilles til sådan en mark. Øko-OptiSlæt med rødkløver er et nyt navn for Øko-Sukker Slæt. Det er en meget alsidig sammensat blanding, der er robust og en god varighed. Se den nye brochure ved at klikke på billedet til højre → https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Okologisk-Fro-2017.html Økologisk Frø 2017 Jan 12, 2017 1:55:00 PM Frøbladet 2017 med faglige informationer om markfrø I Frøbladet 2017 finder du faglig information om forskellige emner og produkter. Se nyheder i frøblandinger til 2017 Flere slætblandinger med strandsvingel Gode råd om etablering af kløvergræs Strandsvingel Swaj i de to OptiMælk frøblandinger bidrager med udbytte og persistens Se hele sortimentet af frøblandinger, græs- og kløversorter God fornøjelse med Frøbladet 2017 - klik på brochuren til højre → https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Frobladet-2017.html Frøbladet 2017 med faglige informationer om markfrø Dec 13, 2016 10:40:00 AM Ny folder om Frø til Heste Græsmarken til Heste skal både udgøre et fødegrundlag samt være et motionsareal. Føde kan både være til afgræsning, wrap og hø - og hestenes færden på græsset kræver bl.a. slidstærke græsser. I sammensætningen af sortimentet af frøblandinger til heste er der taget hensyn til disse forskellige forhold. Heste ynder desuden et bredt udbud af plantearter, hvorfor der også tilbydes en urteblanding bestående af seks forskellige plantearter.Flere af disse urter siges af have en sundhedsmæssig positiv effekt på hestene. Læs om Frø til Heste ved at klikke på billedet til højre → https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Heste-2017.html Ny folder om Frø til Heste Dec 12, 2016 2:40:00 PM Nyhedsbrev, maj-juni 2016 Læs om: Hvilken gødning skal jeg vælge, og hvornår skal jeg gødske? Hvordan får plænen nyt liv? Eftersåning hvordan? Se Nyhedsbrev maj-juni 2016 her https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Nyhedsbrev-maj-2016.html Nyhedsbrev, maj-juni 2016 May 18, 2016 2:26:00 PM Efterafgrøde-græs og frøkvalitet Ved salg af frø i Danmark skal EU's krav til spireevne og renhed overholdes. DSV Frø har i mange år opereret med skrappere krav til spireevne og renhed end EU-normen. Det gælder ikke kun frø, der indgår i frøblandinger, men også frø til efterafgrøder. Se normer og faktiske tal HER https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Efterafgrode-grs-og-frokvalitet.html Efterafgrøde-græs og frøkvalitet Mar 29, 2016 2:26:00 PM Se Årets frøavlere fra DSV Frø I forbindelse med DSV Frø's Avlermøder er Årets frøavlere blevet udnævnt. Øst for Storebælt blev det Holtenlund v. Mie Lund og Jens H. Holten, Ringsted og Vest for Storebælt faldt valget på Jens Anders N. Andersen, Bjert. Med udnævnelsen følger et diplom samt et gavekort til en valgfri oplevelse. Læs mere om de to frøavlere, der begge er meget omhyggelige med avlen af græsfrø HER https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Arets-DSV-Fros-avlere.html Se Årets frøavlere fra DSV Frø Feb 26, 2016 11:02:00 AM Ekstra 3% bonus på frøavlen 2014 Vi har netop afsluttet regnskabet for regnskabsåret 2014/15. Bestyrelsen i DSV Frø Danmark har i den forbindelse besluttet at udbetale en ekstra bonus for høsten 2014 på 3%. Høsten i 2014 gav flotte udbytter med deraf følgende større mængder end budgetteret. Samtidigt udviklede det internationale græs- og kløverfrø-marked sig fortsat positivt i 2014/2015, til dels på grund af markant mindre import af græsfrø ind i EU. Dette har samlet set gjort, at vi har kunnet afsætte frøet bedre end forventet til meget fornuftige priser. https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Ekstra-bonus-pa-frohosten-2014.html Ekstra 3% bonus på frøavlen 2014 Oct 25, 2015 9:09:00 AM DSV indgår nyt samarbejde om vårhvedeforædling Deutsche Saatveredelung AG (DSV) har ved en ceremoni i Begnins, Schweiz underskrevet en kontrakt om et nyt internationalt samarbejde omkring vårhvedeforædling. Samarbejdspartnerne er, foruden DSV, forskningsinstituttet Agroscope og Delley Samen und Pflanzen AG (DSP). På fotoet til højre ses repræsentanter fra partnerne (fra venstre): Karl-Heinz Camp (DSP), Johannes Peter Angenendt (DSV), Evelyne Thomet (DSP), Jean-Philippe Mayor (Agroscope), Dieter Stelling (DSV), Arnold Schori (Agroscope) De tre partnere DSV, Agroscope og DSP arbejder allerede succesfuldt sammen inden for foderafgrøder. Med det nye samarbejde vil der fremover også være et tæt samarbejde omkring forædling af nye vårhvedesorter. Målet er at lave et nyt vårhvedeprogram baseret på viden og erfaring fra de tre partnere, som vil styrke den internationale konkurrenceevne og udvikle nye vårhvedesorter til de vigtigste markeder. Agroscope og DSP vil primært fokusere på forædling, mens DSV er ansvarlig for internationalt salg af de fælles sorter. Information om virksomhederne: Deutsche Saatveredelung AG (DSV) blev dannet for mere end 90 år siden og er, med en årlig omsætning på ca. 1,2 milliarder kroner, en af Tysklands førende planteforædlingsvirksomheder. DSV fokuserer på planteforædling, frøproduktion, rådgivning og salg af primært græs, raps, majs (salg), korn og efterafgrøder. Mere information på www.dsv-froe.dk og www.dsv-seeds.com Delley Samen und Pflanzen AG (DSP) er et schweizisk forædlings- og udviklingsfirma. DSP tilhører swissem som er sammenslutningen af de schweiziske frøproducenter. Mere information på www.dsp-delley.ch Agroscope er det schweiziske kompetencecenter for landbrugsvidenskabelig forskning. Forskningen omhandler hele værdikæden gennem landbrugs- og fødevaresektoren. Projekterne hos Institut for Plantevidenskab er finansieret af den schweiziske stat og vedrører hovedsageligt forædling af sorter til dyrkning af vin, frugt, foderafgrøder, medicinplanter samt soja og hvede. Mere information på www.agroscope.ch https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Nyt-samarbejde-om-varhvede.html DSV indgår nyt samarbejde om vårhvedeforædling Aug 4, 2015 2:02:00 PM Nyhedsbrev, marts-april 2015 Læs bl.a. om: Tid til at gødske græsplænen - det er nu slaget mod mosset kan vindes! Første klipning - er din plæneklipper "skarp" Få en "low input" blomstereng i din parcelhushave   Se Nyhedsbrev marts/april 2015 her   https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Nyhedsbrev-marts-2015.html Nyhedsbrev, marts-april 2015 Mar 23, 2015 3:23:00 PM DSV Frøhøst på Møllerup Gods i DR TV   D. 18. marts 2015 kunne man i DR1's serie "Godsejerne" se høst af 43 hektar rødsvingel på Møllerup Gods. Græsfrøet er DSV sorten Livision og leveres til vores fabrik i Sørbymagle ved Slagelse. I programmet kan man bl.a. se Godsejer Anne Sophie Gamborg styre høsten og tørringen af frøet. Undervejs rådgiver DSV Frø's avlchef Carsten Jørgensen om høstteknikken. Prgrammet kan ses på DR TV via nedenstående link: https://www.dr.dk/tv/se/godsejerne/# https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/DSV-Frohost-pa-Mollerup-Gods-i-DR-TV.html DSV Frøhøst på Møllerup Gods i DR TV Mar 19, 2015 11:47:00 AM Nyhedsbrev plænegræs, september 2014 Læs bl.a. om: Gødskning med kalium Plæneluftning Eftersåning i september   Se Nyhedsbrev September 2014 her   https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Nyhedsbrev-september-2014.html Nyhedsbrev plænegræs, september 2014 Sep 3, 2014 11:18:00 AM Avlerservice brev, august 2014 Se det nyeste brev med aktuelle faglige emner om frømarken HER   https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Avlerservice-brev.html Avlerservice brev, august 2014 Aug 13, 2014 1:23:00 PM Sortiment af olieræddike og gul sennep 2014 Vi har forskellige typer af olieræddike og gul sennep til efterafgrøde og mellemafgrøde formål. Nogle sorter har resistens mod roecystenemaoder og olieræddikesorterne Brutus og Xcellent har naturligt store frø (TKV ca. 16 gram). Store frø er en fordel ved stor spredebredde. Se sortimentet HER https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Olierddike-og-gul-sennep.html Sortiment af olieræddike og gul sennep 2014 Jul 2, 2014 9:51:00 AM Nyhedsbrev, juni 2014 Læs bl.a. om: Forbudte midler til græsplænen Giv gødning hele sæsonen Eftersåning i juni   Se Nyhedsbrev Juni 2014 her   https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Nyhedsbrev-juni-2014.html Nyhedsbrev, juni 2014 Jun 2, 2014 11:18:00 AM Frøavls-studietur til Tyskland Avlerforeningen DSV Frø Danmark inviterer til studietur til Tyskland. Studieturen er for frøavlere til DSV Frø og det foregår d. 16. - 17. juni 2014. Første dag besøges flere frømarker samt et veldrevet landbrug. Anden dag besøges den store udstilling DLG-Feldtage. Der er begrænset med pladser, tilmelding efter "først-til-mølle" princippet. Se invitationen HER https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Froavls-studietur-til-Tyskland.html Frøavls-studietur til Tyskland May 5, 2014 9:17:00 AM Mini portræt af DSV Frø Danmark Dagbladet i Holstebro, Struer og Lemvig har i april udgivet tillægget Erhvervsmagasinet om landbrug i Vestjylland. I den forbindelse har avisen besøgt DSV Frø og bl.a. ved hjælp af billeder fortalt om nogle af aktiviteterne i frøfirmaet. Se artiklen HER https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Portrt-af-DSV-Fro-Danmark.html Mini portræt af DSV Frø Danmark May 2, 2014 12:22:00 AM Nyhedsbrev, marts 2014 Læs bl.a. om: Tid til at gødske græsplænen Forslag til gødningstype Første klipning   Se Nyhedsbrev Marts 2014 her   https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Nyhedsbrev-marts-2014.html Nyhedsbrev, marts 2014 Mar 5, 2014 11:18:00 AM Efterafgrøder på ejendomme med græsfrø På DSV Frø Danmark A/S avlermøde i Middelfart den 28. januar 2014 gav chefkonsulent Leif Knudsen fra Videncentret for Landbrug sit bud på, hvordan man som frøavler optimerer sine efterafgrøder og kvælstof på den enkelte ejendom.   Se Leif Knudsens dias-præsentation HER https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Efterafgroder-pa-ejendomme-med-grsfro.html Efterafgrøder på ejendomme med græsfrø Jan 31, 2014 1:41:00 PM Ny brochure om Frø til Vildtpleje m.m. Udsåning af fodermarker til vildtpleje er populært blandt jægere og landmænd. En lang række planterarter er velegnede til vildtet som føde, læ og skjulested. Dækafgrøder er plantearter, man udsår for at samle kvælstof, undgå udvaskning, konkurrere mod ukrudt og i hele taget skabe liv og variation. Mange plantearter har stor værdi i form af nektar- og pollenproduktion, hvilket er vigtigt for bier og andre nyttige insekter.   Læs om Frø til vildtpleje, dækafgrøder og bier ved at klikke på billedet til højre →       https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/vildtbrochure Ny brochure om Frø til Vildtpleje m.m. Dec 19, 2013 11:56:00 AM Forsøg med ukrudtsbekæmpelse i alm. rajgræs til frø Resultater og erfaringer fra forsøgene kan ses i følgende to dokumenter:  Ukrudtsbekæmpelse i efterårsudlagt alm. rajgræs  Ukrudtsbekæmpelse i forårsudlagt alm. rajgræs  Evt. spørgsmål kan rettes til Carsten Jørgensen, tlf. 2466 2418  https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/Forsog-med-ukrudtsbekmpelse.html Forsøg med ukrudtsbekæmpelse i alm. rajgræs til frø Dec 12, 2013 10:44:00 AM Bonus til frøavlere høst 2012 En bonus på 3,5 procent for høsten 2012 bringer frøprisen op på 12,19 kr. pr. kg i gennemsnit til avlere, som leverer frø til DSV Frø Danmark A/S (tidligere Hunsballe Frø A/S).   DSV Frø Danmark A/S (tidligere Hunsballe Frø A/S) udbetaler nu en ekstra bonus på 3,5 procent for frø af høst 2012 til de  frøavlere, som leverer frø til selskabet. - Med bonussen slår græs- og kløverfrøpriserne for 2012 en ny rekord, idet den pris, vi har udbetalt for kløver- og græsfrø af høst 2012 inkl. bonus, for alle arter beløber sig til 12,19 kr. pr. kg frø i gennemsnit, siger adm. direktør Jens Holstborg, DSV Frø Danmark A/S. - Det er første gang i Danmark, at gennemsnitsprisen for kløver- og græsfrø er over 12 kr. pr. kg. Det er vi både stolte af og meget tilfredse med. Særdeles positivt marked - Det internationale græs- og kløverfrømarked udviklede sig særdeles positivt i 2012/2013 med et godt salg til høje priser.  - Vi oplevede både et godt salg på vores hjemmemarkeder i Danmark, Tyskland og Holland samt på eksportmarkederne, tilføjer Jens Holstborg. - Vores virksomhed er nu blevet fuldt integreret i Deutsche Saatveredelung (DSV) koncernen og bonus-udbetalingen støtter op om DSV’s strategi om at være en stærk aktør i Danmark og fortsat udvikle vores danske frøproduktion, fastslår Jens Holstborg. https://www.dsv-froe.dk/nyheder/news-folder-startpage/froeavl-news1 Bonus til frøavlere høst 2012 Nov 6, 2013 2:12:00 PM