DSV Frø Danmark A/S

Frøavl

DSV Frø's avl omfatter hovedsageligt græs- og kløverfrø men også olierædikke og hybrid vårraps. Produktionsarealet fordeler sig omtrent ligeligt mellem de to afdelinger.
Afdelingerne er specialiseret i rensningen af de enkelte arter, således renses rajgræsser, rajsvingel, engsvingel og alm. rapgræs primært i Holstebro, mens rødsvingel, bakkesvingel, strandsvingel, engrapgræs, hundegræs, timothe og kløver primært renses i Sørby.

Til forarbejdning af avlen har begge afdelinger moderne modtage- og tørrefaciliteter og DSV Frø's renserier repræsenterer den nyeste teknologi indenfor frøbehandling.
Vi har på det seneste gjort store fremskidt i frarensningen af kvik i alm. rajgræs, skræppe i kløver og væselhale i rødsvingel.

Frøavl til DSV Frø sker via en frøavlskontrakt, der tegnes af selskabets fem frøavlskonsulenter, som er blandt Danmarks absolut dygtigste.

Frøavlskonsulenterne tilser markerne minimum 3 gange om året. Det sikrer dig den bedst mulige rådgivning på markniveau.

Frøavlskonsulenterne er samtidig din sikkerhed for, at du kommer til at dyrke den sort og art, som netop på din ejendom har muligheden for at give et højt frøudbytte og dermed et tilfredsstillende højt økonomisk afkast hvert år.

Vi råder over nogle af Danmarks bedste frøgivende sorter i alle arter, via vores egne forædlingsstationer i Holland, Tyskland, Frankrig og England.

Vi er ligeledes Danmarks mest fleksible firma, når det gælder afhentning af frøet hos dig efter høst.

 

X
Denne side benytter sig af cookies for at fungere korrekt. En cookie er en lille datafil, der gemmes på din computer for at kunne holde styr på dit besøg og genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus. Når du lukker dette vindue, accepterer du automatisk, at vi benytter disse cookies.