DSV Frø Danmark A/S

Frøavl

DSV Frø's avl omfatter hovedsageligt græs- og kløverfrø men også olierædikke og hybrid vårraps. Produktionsarealet fordeler sig omtrent ligeligt mellem de to afdelinger.
Afdelingerne er specialiseret i rensningen af de enkelte arter, således renses rajgræsser, rajsvingel og engsvingel i Holstebro, mens rødsvingel, bakkesvingel, strandsvingel, engrapgræs, hundegræs, timothe og kløver renses i Sørby.

Til forarbejdning af avlen har begge afdelinger moderne modtagefaciliteter og DSV Frø's renserier repræsenterer den nyeste teknologi indenfor frøbehandling.
Vi har på det seneste gjort store fremskidt i frarensningen af kvik i alm. rajgræs, skræppe i kløver og væselhale i rødsvingel.

Frøavl til DSV Frø sker via en frøavlskontrakt, der tegnes af selskabets syv frøavlskonsulenter, som er blandt Danmarks absolut dygtigste.

Frøavlskonsulenterne tilser markerne minimum 3 gange om året. Det sikrer dig den bedst mulige rådgivning på markniveau.

Frøavlskonsulenterne er samtidig din sikkerhed for, at du kommer til at dyrke den sort og art, som netop på din ejendom har muligheden for at give et højt frøudbytte og dermed et tilfredsstillende højt økonomisk afkast hvert år.

Vi råder over nogle af Danmarks bedste frøgivende sorter i alle arter, via vores egne forædlingsstationer i Holland, Tyskland, Frankrig og England.

Vi er ligeledes Danmarks mest fleksible firma, når det gælder afhentning af frøet hos dig efter høst.

 

Vi respekterer dit privatliv!

Vi bruger cookies og anonyme analyseteknikker (Matomo webanalyse) på dette websted for at gøre dette så brugervenligt som muligt.

Derudover vil vi gerne evaluere besøgene på vores websted (websporing) for optimalt at tilpasse vores websted til dine behov. Du kan til enhver tid tilbagekalde eller give dit samtykke til behandlingen af dine data ved at klikke på linket "privatlivspolitik" nederst på dette websted. Her finder du også yderligere oplysninger om dine rettigheder i forhold til GDPR og ePrivacy retningslinjer.

Accepter anonym webanalyse Fortsæt kun med nødvendige cookies