DSV Frø Danmark A/S

Udtagning af råvareprøver i orden

Ole Holst HenriksenPå Frøsektionens årsmøde blev der rejst kritik af den måde, hvorpå frøfirmaerne udtager prøver af råvarer, og den kritik er senere gentaget i LandbrugsAvisen.

På grundlag af den kritik har bestyrelsen for Avlerforeningen DSV Frø Danmark midt i marts besøgt DSV Frø i Holstebro for at få afklaret, hvorledes firmaet håndterer varemodtagelsen og prøveudtagningen, siger daværende formand for Avlerforeningen, gdr. Ole Holst Henriksen, Vordingborg.

Anlægget i Holstebro er forholdsvist nyt og teknisk moderne. Hidtil er råvareprøverne her blevet udtaget ved, at den mekaniske prøveudtager er blevet aktiveret manuelt et antal gange for hvert parti frø.

 

Fremover vil udtagningen af den repræsentative prøve af hvert parti råvare foregå automatisk med faste intervaller, når frøet er på vej ind i renseriet. Når partiet er oprenset, bliver sækken med råvareprøven lukket og mærket og derpå opbevaret forsvarligt, så prøverensning kan gennemføres, hvis der bliver brug for det.

I denne sæk udtages løbende en repræsentativ råvareprøve under rensningen af det enkelte parti frø.Den automatiske prøveudtagning fungerer allerede på DSV Frø's anlæg i Sørbymagle ved Slagelse, der kun er fire år og teknisk endnu mere avanceret end det fem år ældre anlæg i Holstebro.

Ved vores besøg i Holstebro fik vi gennemgået hele proceduren ved modtagelse, lagring, prøveudtagning og oprensning samt hele papirgangen.

På det grundlag er vi helt trygge ved den måde, hvorpå DSV Frø i Holstebro og i Sørbymagle håndterer vores frø. Det gælder blandt andet måden, hvorpå råvareprøverne bliver udtaget og opbevaret, fastslår Ole Holst Henriksen.


Vi respekterer dit privatliv!

Vi bruger cookies og anonyme analyseteknikker (Matomo webanalyse) på dette websted for at gøre dette så brugervenligt som muligt.

Derudover vil vi gerne evaluere besøgene på vores websted (websporing) for optimalt at tilpasse vores websted til dine behov. Du kan til enhver tid tilbagekalde eller give dit samtykke til behandlingen af dine data ved at klikke på linket "privatlivspolitik" nederst på dette websted. Her finder du også yderligere oplysninger om dine rettigheder i forhold til GDPR og ePrivacy retningslinjer.

Accepter anonym webanalyse Fortsæt kun med nødvendige cookies