DSV Frø Danmark A/S

Valgforsamling i Avlerforeningen DSV Frø Danmark

Ved Avlerforeningens formand Ib Poulsen og næstformand Kristian Lundgaard-Karlshøj

 

Bestyrelsens beretning.

 

På sidste års valgforsamling blev Erik Lundgreen fra Faaborg nyvalgt til bestyrelsen, Peter Høstrup, Asnæs og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Struer blev genvalgt. Ib Poulsen er som hidtil formand og Kristian Lundgaard-Karlshøj er næstformand.

 

Vi har i perioden afholdt to møder med ledelsen i DSV Frø, hvor vi blandt andet er blevet orienteret om driften af firmaet både i Danmark og globalt, markedsforholdene, og baggrunden for udlægsstrategierne. Vi har ikke haft henvendelser fra avlere, som har givet anledning til drøftelse med ledelsen i DSV Frø.

 

Afregning 2014

Affregningen for høsten 2014 viste sig at være særdeles positiv og konkurrencedygtig. De rekord høje udbytter i alle arter skyldes blandt gode sorter, dygtige avlere og optimal pasning og pleje af frøafgrøderne.

Derudover fik vi i oktober en bonus som betød, at bruttoudbyttet nærmede sig 15.000 kr./ha, hvilket er ny rekord.

Det er ikke så tit at rekord høje frøudbytter falder sammen med perioder med høje priser, men det gjorde det i 2014, hvilket vi må glæde os over.

 

Høsten 2015

Frøhøsten i 2015 blev ligeledes stor på hele 98.000 tons i Danmark hvilket er 12 % mere end gennemsnittet af de seneste 5 år.

Alle arter gav et højere udbytte end normalt, dog bortset fra engsvingel og hundegræs som har givet gennemsnitlige udbytter.

 

A conto priserne for høsten 2015

A conto priserne for høsten 2015 faldt lidt i de fleste arter i forhold til året før. Det var som DSV havde spået tidligere på året. Men da udbytterne igen i 2015 var højere end normalt ender det gennemsnitlige bruttoudbytte på et højt niveau i de fleste arter.

Vi skal huske på at a conto afregningspriserne i december terminen er knapt så vigtige som finale afregningen. Jeg har tiltro til, at DSV Frø kan og ville give os avlere den bedste finale afregningspris for høsten 2015 i juni terminen i år.

 

Møder.

Jeg har deltaget i møder med bestyrelsen for Frøsektionen. Vi har som avlerbestyrelse ikke direkte indflydelse på bestyrelsen i Frøsektionen, men der er en god dialog foreningerne imellem.

 

Politik.

Det er glædeligt, at vi har fået en regering som formår at lytte til erhvervet og dets udfordringer og, at valgkampen ikke bare er ført på tomme løfter.

Den sidende regering har i det første halve år formodet, at skabe positive resultater til glæde og gavn både for landbruget, miljøet og for landet, her tænkes på arbejdspladser, gødningsnormer, randzoner med mere.

 

Jeg ved, at man igennem de lokale valgte politikere på Christiansborg har mulighed for, at få taget problemstillinger op og med lidt held, at få løst disse opgaver på et fagligt plan og ikke kun på det følelsesmæssige niveau.

 

Sommertur.

Vi har endnu ikke planlagt næste sommerudlandstur. Men Peter Høstrup og Carsten Jørgensen er i rejseudvalget og gode ideer er velkomne.

 

Jeg ville opfordre jer til at kontakte en af os i bestyrelsen, hvis I har emner eller sager vi skal tage op enten over for DSV Frø eller Frøsektionen, kontakt oplysninger kan ses på DSV hjemmeside.

 

Til sidst vil jeg gerne takke DSV Frø for et godt samarbejde i det forgangne år. Det gælder både ledelsen og alle medarbejdere fra fabrikkerne, kontorerne og i marken som igen i år har leveret en stor indsats.

 

Jeg håber og tror på at Avlerforeningen og DSV Frø forsat kan være med til at styrke hinandens fremtid.

 

Tak for ordet.

  

X
Denne side benytter sig af cookies for at fungere korrekt. En cookie er en lille datafil, der gemmes på din computer for at kunne holde styr på dit besøg og genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus. Når du lukker dette vindue, accepterer du automatisk, at vi benytter disse cookies.