DSV Frø Danmark A/S

Valgforsamling i Avlerforeningen DSV Frø Danmark

Valgforsamling i Avlerforeningen DSV Frø Danmark  januar 2019, ved formand Erik Lundgreen

Bestyrelsens beretning.

På sidste års valgforsamling blev Ib Poulsen, fra Tølløse og Peter Michaelsen fra Hjallerup genvalgt til bestyrelsen. Jeg er fortsat formand og Kristian Lundgaard-Karlshøj fortætter som næstformand.

Vi har i perioden afholdt to møder med ledelsen i DSV, hvor vi er blandt andet er blevet orienteret om driften af firmaet, markedsforholdene, kontraktforhold og baggrunden for udlægsstrategierne. Vi har ikke haft henvendelser fra avlere, som har givet anledning til drøftelse med ledelsen i DSV.

Ligeledes har vi deltaget i møder med Frøsektionens bestyrelse. Årets store emner har været revurdering af pesticider og godkendelser til mindre anvendelse, forædlingsteknikker og ikke mindst faglig information til politikkere og meningsdannere i både Danmark og i EU.

Jeg kan igen i år konstatere, at a conto priserne for høst 2018 i gennemsnit er på næsten samme høje niveau som de foregående år. Det er nu 8. år i træk, at vi har høje frøpriser. Jeg mindes ikke at det er sket tidligere, det er flot, og noget vi som frøavlere skal glæde os over.

Frøåret 2018 bliver nok specielt husket på den ekstreme varme og tørke i oplevede fra maj til oktober. Trods det, blev den samlede frøhøst på hele 107.000 tons i Danmark, hvilket er 12.000 tons mere end i 2017. Udbytterne overraskede positivt bortset fra i engrapgræs, som skuffede en del. Det er den tidligste og nemmeste frøhøst jeg har oplevet.

Jeg vil jeg slutte af med at opfordre jer til at kontakte en af os i bestyrelsen, hvis I har emner vi skal tage op med DSV eller med Frøsektionen.

Jeg vil desuden gerne takke DSV for et godt samarbejde i det forgangne år. Det gælder både ledelsen og alle medarbejdere som igen i år har leveret en flot indsats.


X
Denne side benytter sig af cookies for at fungere korrekt. En cookie er en lille datafil, der gemmes på din computer for at kunne holde styr på dit besøg og genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus. Når du lukker dette vindue, accepterer du automatisk, at vi benytter disse cookies.