DSV Frø Danmark A/S

Valgforsamling i Avlerforeningen DSV Frø Danmark

Valgforsamling i Avlerforeningen DSV Frø Danmark januar 2020, v ed formand Erik Lundgreen

Bestyrelsens beretning

Vi har i det forgangne år afholdt to møder med ledelsen i DSV og deltaget i Frøsektionens møder.
Der er brugt megen tid på at søge om mindre anvendelse og dispensationer på essentielle midler, vi i dag ikke kan undvære.
Seneste eksempel er ansøgning om dispensation til brug af Reglone om vinteren i hvidkløver og engrapgræs.

Frøhøsten slog danmarksrekord i 2019. Der blev produceret hele 135.000 tons i Danmark, det er ikke sket før.
Høstarealet var på ca. 95.000 ha og ligeledes det højeste i Danmark nogensinde.
Det tyder på, at arealet vil falde lidt de kommende år.

Priserne på græs- og kløverfrø er som gennemsnit stadig høje.
Dog har vi oplevet, at aconto priserne for høst 2019 er faldet i engrapgræs, hundegræs og i hvidkløver.
Det tyder på, at priserne er faldet yderligere hos andre firmaer, da DSV oplyser at have betalt 14.200 kr./ha, og andre oplyser at have betalt 13.300 kr./ha i aconto for høsten 2019.

Vi besluttede sammen med DSV, at det var en fordel for begge parter, at frøavlere med over 12 ha frøavl og en lagerlejekontrakt skulle investere ca. 4.000 kr. i et Telesense anlæg til overvågning af beholdningerne på lageret.
Det er første gang, at vi og DSV har taget initiativ til at lave en kollektiv og næsten "tvunget" tiltag på frøavlernes vegne. DSV ydede et bidrag på 500 kr./ anlæg.
Man var ikke tvunget til at investere i anlægget, hvis man havde noget tilsvarende i forvejen.
Der var en del, som måske ikke modtog informationen på mail - enten fordi den kom i uønsket post, at man var på ferie eller anden årsag, så vi medgiver, at kommunikationen kunne have været bedre. 
Det har været vigtigt for DSV at kunne få tørt frø leveret på et bestemt tidspunkt, da lagrene var helt i bund og kunderne efterspurgte hurtige og præcise leveringer.
Måleresultaterne fra sensorerne er testet, inden tiltaget blev iværksat.
Det tyder på, at resultaterne er overvejende pålidelige, og jeg håber trods enkelte frøavleres modstand, at I bliver glade for anlæggene, som for de fleste vedkommende har givet mere overblik over selve tørreprocessen.

Til slut vil jeg takke for godt samarbejde i bestyrelsen, med jer frøavlere, medarbejderne og med DSV Frø.
Jeg håber, I vil kontakte os, hvis I har forslag til forbedringer eller andre forhold, vi skal drøfte med ledelsen i DSV.


Vi respekterer dit privatliv!

Vi bruger cookies og anonyme analyseteknikker (Matomo webanalyse) på dette websted for at gøre dette så brugervenligt som muligt.

Derudover vil vi gerne evaluere besøgene på vores websted (websporing) for optimalt at tilpasse vores websted til dine behov. Du kan til enhver tid tilbagekalde eller give dit samtykke til behandlingen af dine data ved at klikke på linket "privatlivspolitik" nederst på dette websted. Her finder du også yderligere oplysninger om dine rettigheder i forhold til GDPR og ePrivacy retningslinjer.

Accepter anonym webanalyse Fortsæt kun med nødvendige cookies