DSV Frø Danmark A/S

Aktuelt om markfrø

Økologi - øg biodiversiteten med urter

Det giver god mening at øge biodiversiteten i marken med urter - både for konventionele og økologer. Det kan både være urter i en græsmark, men det kan også være planteavlere, der sår en efterafgrødeblanding i vårbyggen.

Økologer skal dog være meget opmærksom på reglerne mht. anvendelse af tilgængeligt økologisk frø via frødatabasen OrganicXSeed. Man skal ved enhver anvendelse af konv. frø logge ind på databasen og søge en tilladelse eller dispensation hos Landbrugsstyrelsen.

Vi har fået et par færdige frøblandinger godkendt hos Landsbrugsstyrelsen, så de må anvendes uden videre.


Læs mere

Økologisk Frø 2021

  • Se vores sortiment af Økologisk Frø 2021.

  • Vi har et stort udvalg af frøblandinger, græs- og kløverarter, diverse efterafgrøder og urter. 

  • Vi introducerer flere nye sorter, der er afprøvet i Landsforsøgene

  • Læs om biodiversitet og en ny blanding til undersåning, der indeholder flere arter

Læs mere

Frøbladet 2021 med faglige informationer om markfrø

Frøbladet 2021 indeholder forskellige emner, f.eks.:

  • Høj spireevne og renhed i græs og kløver
  • AberDart er nu helt afløst af AberWolf
  • Swaj strandsvingel i OptiMælk blandinger
  • Biodiversitet i  græsblandinger
  • Produkter til efterafgrøder

Læs mere

Alm. rajgræs og blodkløver - et godt makkerpar som efterafgrøde

Vi har nu i 5 år samarbejdet med Sagro på at udvikle og afprøve forskellige efterafgrøder til sandjord.

Alm. rajgræs og blodkløver sået efter høst har i flere år vist en god udvikling - både over og under jorden. Vi håber, at blodkløver sammen med vintervikke kan blive tilladt som efterafgrøde-arter - selvfølgelig i kombination med ikke-bælgplanter.

Ved en Corona-aflyst fremvisning fornylig mødtes vi med konsulenter fra Sagro i marken - i en artikel er vigtige forhold om valg af efterafgrøde skitseret.


Læs mere

Sommersåning af kløvergræs

August er et godt tidspunkt for såning af kløvergræs. Jorden er varm og typisk vil jorden ikke tørre hårdt ud, hvilket giver gode betingelser for en hurtig og ensartet fremspiring.

Der kan være mere end 1.000 FE ekstra næste år ved såning i begyndelsen af august fremfor sidst i august.


Læs mere

Vi respekterer dit privatliv!

Vi bruger cookies og anonyme analyseteknikker (Matomo webanalyse) på dette websted for at gøre dette så brugervenligt som muligt.

Derudover vil vi gerne evaluere besøgene på vores websted (websporing) for optimalt at tilpasse vores websted til dine behov. Du kan til enhver tid tilbagekalde eller give dit samtykke til behandlingen af dine data ved at klikke på linket "privatlivspolitik" nederst på dette websted. Her finder du også yderligere oplysninger om dine rettigheder i forhold til GDPR og ePrivacy retningslinjer.

Accepter anonym webanalyse Fortsæt kun med nødvendige cookies