DSV Frø Danmark A/S

Alle Nyheder

RSSAvlermøder 2019 - 2020

DSV Frø Danmark A/S har herved fornøjelsen at indbyde til fem avlermøder rundt i landet. Der vil blive gennemgået aktuelle emner inden for frøområdet. I år deles møderne op – et møde om økologisk frøavl og fire møder om konventionel frøavl.
Møderne afholdes på følgende datoer og steder:

 • Tirsdag den 19. november 2019
 • Tirsdag den 21. januar 2020
 • Torsdag den 23. januar 2020
 • Onsdag den 29. januar 2020
 • Torsdag den 30. januar 2020
Studietur til New Zealand

Vi har i samarbejde med bestyrelsen i Avlerforeningen og Mols Rejser arrangeret en studietur til New Zealand fra d. 27. januar til d. 14. februar 2020. 

Vi håber, at turen har din interesse, og tilmelding kan ske til Mols Rejser på 7587 1212 senest den 15. november 2019.

Avlerservice brev, august 2019

Se det nyeste brev med aktuelle faglige emner om frømarken

 

Læs bl. a. om:

 • Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd med udlæg
 • Efterårsbehandling af frøgræs
 • Ukrudtsbekæmpelse i frømarken om efteråret
 • Efterårsgødskning
Sjælland Summer , Forårsblomstring 2020

I samarbejde med Dansk Planteværn har vi udviklet en ny udgave af frøblandingen Sjælland Summer.

Den nye blanding hedder "Sjælland Summer, Forårsblomstring 2020".

Den skal sås i august/først i september og blandingen vil blomstre til foråret - inden de forårssåede arealer er attraktive for bier og andre insekter.

Blandingen lanceres ved et event arrangeret af Danmarks Bedste Fødevarer og Dansk Planteværn, som foregår tirsdag d. 20. august 2019 på Ryegaard Gods.

Sommerudlæg af kløvergræs

I år er der mulighed for rettidlig såning af kløvergræs.

August er et godt tidspunkt for såning af kløvergræs. Jorden er varm og typisk vil jorden ikke tørre hårdt ud, hvilket giver gode betingelser for en hurtig og ensartet fremspiring.

Der kan være mere end 1.000 FE ekstra næste år ved såning i begyndelsen af august fremfor sidst i august.

Telesense-udstyr til overvågning af frø-lager

For frøavlere med lagerleje-aftale for græs- eller kløverfrø i 2019 har vi, i samarbejde med bestyrelsen for Avlerforeningen besluttet, at man skal investere i elektronisk overvågning af frølageret ved et frøareal på mere end 10 ha.

Vi har stigende problemer med frøpartier, som spirer for dårligt. Vi håber derfor på, at dette tiltag er med til, at man som avler får større indsigt og kontrol med tørreprocessen af frøet, og dermed også opnår en højere spireevne og bedre afregning af frøet.

TerraLife efterafgrødeblandinger

TerraLife er et koncept fra Tyskland med frøblandinger til frivillige efterafgrøder.

Blandingerne er kendetegnet ved en meget bred og alsidig sammensætning, hvor der bl.a. er fokus på en god rodudvikling og øge jordens frugtbarhed.

Såning i begyndelsen af august er optimalt.

 

Græs-efterafgrøde i majs

Efterafgrøder i majs i form er græs er meget anvendt.

Der er mange former for efterafgrøder, der skal opfyldes bl.a. pligtige efterafgrøder og MFO-efterafgrøder.

Sildig diploid alm. rajgræs er velegnet til formålet og nu har vi udviklet en ny blanding DSV Majs-efterafgrødebl.

Husk vore strengere krav til spireevne og renhed også gælder for græs til efteragrøder.

Sjælland Summer - en Bi- & Insektvenlig blanding

I samarbejde med Dansk Planteværn har vi sammensat en Bi- & Insektvenlig frøblanding, der hedder Sjælland Summer.
Blandingen fås gennem Dansk Planteværn ved to arrangementer fredag d. 3. maj:

 • Munkholmvej 377, 4060 Kirke Såby - kl. 11 - 13
 • Dalsagervej 4, 4621 Gadstrup - kl. 15 - 17

Desuden kan frø efter aftale hentes hos Dansk Planteværn - kontakt kommunikations-chef Jakob Tilma tlf. 2222 7078.

Blandinger til Blomsterbrak og Bestøverbrak

DSV Frø har færdige frøblandinger til både MFO-Blomsterbrak og MFO-Bestøverbrak.

For nogle landmænd vil Blomsterbrak og Bestøverbrak være et godt alternativ til MFO-efterafgrøder.

I vore blandinger ligger vi vægt på flere arter for at øge biodiversiteten.

Økologisk Frø 2019
 • Se vores sortiment af Økologisk Frø 2019.

 • Vi har et stort udvalg af frøblandinger, græs- og kløverarter, diverse efterafgrøder og urter. 

 • Vi introducerer to nye frøblandinger til grise samt en ny sildig alm. rajgræs med en unik sukkerprofil og en meget høj fordøjelighed i det økologiske sortiment.
Udnævnelse af årets frøavlere 2018

Ved avlermøderne i januar 2019 offentliggjorde formanden for Avlerforeningen Erik Lundgreen hvem, der er blevet udnævnt til årets frøavlere 2018.

Gennem mange år er der udnævnt en frøavler Øst for Storebælt og én Vest for Storebælt. Og som noget nyt blev også Årets Økologiske frøavler 2018 udnævnt.

Frøbladet 2019 med faglige informationer om markfrø

Frøbladet 2019 indeholder forskellige emner, f.eks.:

 • Høj spireevne og renhed i græs og kløver
 • Swaj strandsvingel i OptiMælk blandinger
 • Biodiversitet i  græsblandinger
 • Produkter til efterafgrøder
Pressemeddelelse om renseresultater høst 2017

Lavere rensesvind i 2017

 

 

 

Vinterraps fra DSV

DSV Frø har til kommende sæson både nye og kendte sorter på programmet:

 • SMARAGD
 • ARMANI
 • DARIOT
 • EINSTEIN

Sorterne forhandles af forskellige grovvareforretninger.

 

Pressemeddelse Høst resultater 2017

Høje frøudbytter i et vanskeligt høstår.

 

 

Økologisk Frø 2018
 • Se vores sortiment af Økologisk Frø 2018.

 • Vi har et stort udvalg af frøblandinger, græs- og kløverarter, diverse efterafgrøder og urter. 

 • Vi introducerer to nye sildig rajgræsser samt en rajsvingel i det økologiske sortiment
Ny direktør for DSV Frø

Lasse Skovlund Bech tiltræder som adm. direktør den 15. december

Lasse Skovlund Bech, 35 år, er ansat som adm. direktør for DSV Frø Danmark A/S, der har hovedsæde i Holstebro. Lasse Skovlund Bech tiltræder den 15. december. Han afløser Jens Rud Rasmussen, som er konstitueret som direktør for firmaet i en overgangsperiode.

Blomsterbrak-blanding

Blomsterbrak er en mulighed, hvor man er fritaget for slåning af brakmarken.

Inden 30. april skal der foretages en mekanisk jordbehandling og udsås en blomsterblanding af frø- og nektarproducerenede plantearter.

Til dette formål tilbyder vi Blomsterbrak-blanding.

Plænebrochure
 • Se vores nye brochurer
 • Spækket med nyheder, bl.a. introduceres DynaSeed - toptunet frøteknologi der virker!
 • Få klarhed over hvilken blanding der passer bedst til dit behov.
Økologisk Frø 2017

Se vores sortiment af Økologisk Frø 2017.

 • Ø44 er en ny økologisk frøblanding til slæt
 • Desuden introducerer vi en ny specialblanding Øko-Drægtige Søer
 • Vi har et stort udvalg af frøblandinger, græs- og kløverarter, diverse efterafgrøder og urter. 
Ny folder om Frø til Heste

Se vores nye folder om Frøblandinger til Heste.

Græsmarken til Heste skal både udgøre et fødegrundlag samt være et motionsareal.

Føde kan både være til afgræsning, wrap og hø - og hestenes færden på græsset kræver bl.a. slidstærke græsser.

I sammensætningen af sortimentet af frøblandinger til heste er der taget hensyn til disse forskellige forhold.

 

Efterafgrøde-græs og frøkvalitet

Græs anvendes i stor udstrækning som efterafgrøde i vårbyg og majs.

En sildig diploid alm. rajgræs er velegnet til formålet, idet man bør vælge en type, der ikke generer hoveafgrøden.

Den tekniske frøkvalitet - dvs. spireevne og renhed -  af efterafgrøde-græsset stiller vi også skrappe krav til.

Se Årets frøavlere fra DSV Frø

I forbindelse med DSV Frø's Avlermøder er Årets frøavlere blevet udnævnt.

Der udnævnes en frøavler Øst for Storebælt og en Vest for Storebælt.

Med udnævnelsen følger et diplom samt et gavekort til en valgfri oplevelse.

Ekstra 3% bonus på frøavlen 2014

Vi har netop afsluttet regnskabet for regnskabsåret 2014/15.

Bestyrelsen i DSV Frø Danmark har i den forbindelse besluttet at udbetale

en ekstra bonus for høsten 2014 på 3%.

 

 

 

DSV Frøhøst på Møllerup Gods i DR TV

D. 18. marts 2015 kunne man i DR1's serie "Godsejerne" se

høst af græsfrø  til DSV Frø Danmark på Møllerup Gods.

 

Bæredygtig LAR-løsning med DSV Frø

Campus Kolding, Syddansk Universitet er banebrydende på mange måder.

Udover fantastisk funktionel og moderne arkitektur, byder Campus Kolding også på bæredygtige LAR-løsninger.

Plænegræs fra DSV Frø forskønner således den græsarmerede P-plads, hvor regnvandet bruges til græsvækst i stedet for at bortledes.

Byggeriet har vundet flere priser, samt en hel del opmærksomhed.

 

Sportsgræsser fra DSV Frø i toppen

DSV Frø's sports-rajgræsser er helt i top på Europas sortslister.

Sorten Eurodiamond er således nr. 1. på den ansete engelske STRI-liste, en position også danske stadions kan få glæde af.

Sorten Eurodiamond er af samme grund, sammen med vore andre topsorter, meget anvendt i sports-blandingerne fra DSV Frø til kommende sæson. 

Nyhedsbrev plænegræs, september 2014

Aktuelt om græsplænen

 

Nyhedsbrevet  indeholder bl.a.:

 • Gødskning med kalium
 • Plæneluftning
 • Eftersåning i september

 

Sortiment af olieræddike og gul sennep 2014

Se vort sortiment af olieræddike og gul sennep.

Disse to plantearter er tilladte som lovpligtige efterafgrøder ved såning inden 20. august 2014.

Vælger man at så dem som mellemafgrøder skal såning ske inden 20. juli 2014 - og der skal 2 ha mellemafgrøde til at erstatte 1 ha efterafgrøde.

 

Frøavls-studietur til Tyskland

Avlerforeningen DSV Frø Danmark inviterer til studietur til Tyskland.

Studieturen er for frøavlere til DSV Frø og det foregår d. 16. - 17. juni 2014.

Der er begrænset med pladser, tilmelding efter "først-til-mølle" princippet.

Mini portræt af DSV Frø Danmark

Erhvervsmagasinet udgivet af Dagbladene i Holstebro, Struer og Lemvig har i april bragt et mini portræt af DSV Frø - tidligere Hunsballe Frø.


Under besøget hos DSV Frø blev frøets vej gennem fabikken fulgt - helt ud til mælkeproducentens græsmark....

Efterafgrøder på ejendomme med græsfrø

På DSV Frø Danmark A/S avlermøde i Middelfart den 28. januar 2014 gav chefkonsulent Leif Knudsen fra Videncentret for Landbrug sit bud på, hvordan man som frøavler optimerer sine efterafgrøder og kvælstof på den enkelte ejendom.

 

 • Du kan se dias fra Leif Knudsens indlæg.
Ny brochure om Frø til Vildtpleje m.m.

Se vores nye brochure om Frø til Vildtpleje, dækafgrøder og bier. 

En lang række plantearter og frøblandinger er velegnede til vildtpleje ved at tilgodese naturens mange forskellige dyr og insekter. 

Ligeledes er der arter og blandinger, der kan anvendes som dækafgrøder - det skaber variation i naturen og de oftest blomstrende arter er en fryd for øjet.

Telesense-udstyr til overvågning af frø-lager

For frøavlere med lagerleje-aftale for græs- eller kløverfrø i 2019 har vi, i samarbejde med bestyrelsen for Avlerforeningen besluttet, at man skal investere i elektronisk overvågning af frølageret ved et frøareal på mere end 10 ha.

Vi har stigende problemer med frøpartier, som spirer for dårligt. Vi håber derfor på, at dette tiltag er med til, at man som avler får større indsigt og kontrol med tørreprocessen af frøet, og dermed også opnår en højere spireevne og bedre afregning af frøet.

X
Denne side benytter sig af cookies for at fungere korrekt. En cookie er en lille datafil, der gemmes på din computer for at kunne holde styr på dit besøg og genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus. Når du lukker dette vindue, accepterer du automatisk, at vi benytter disse cookies.