DSV Frø Danmark A/S

Alle Nyheder

RSSOnline Avlermøder januar 2021

Som følge af Corona-restriktioner er vi desværre nødt til at omlægge vores fysiske avlermøder til online-møder.

Online Avlermøde om alm. rajgræs

 • Tirsdag d. 19. januar 2021 kl. 13.00 - 14.45

Online Avlermøde om øvrige frøarter

 • Torsdag d. 21. januar 2021 kl. 13.00 - 15.00
Frøbladet 2021 med faglige informationer om markfrø

Frøbladet 2021 indeholder forskellige emner, f.eks.:

 • Høj spireevne og renhed i græs og kløver
 • AberDart er nu helt afløst af AberWolf
 • Swaj strandsvingel i OptiMælk blandinger
 • Biodiversitet i  græsblandinger
 • Produkter til efterafgrøder
Alm. rajgræs og blodkløver - et godt makkerpar som efterafgrøde

Vi har nu i 5 år samarbejdet med Sagro på at udvikle og afprøve forskellige efterafgrøder til sandjord.

Alm. rajgræs og blodkløver sået efter høst har i flere år vist en god udvikling - både over og under jorden. Vi håber, at blodkløver sammen med vintervikke kan blive tilladt som efterafgrøde-arter - selvfølgelig i kombination med ikke-bælgplanter.

Ved en Corona-aflyst fremvisning fornylig mødtes vi med konsulenter fra Sagro i marken - i en artikel er vigtige forhold om valg af efterafgrøde skitseret.

Rekordresultat for DSV Frø 2019-20

Endnu et rekordresultat for DSV Frø Danmark i regnskabsåret 2019/2020.

Omsætningen voksede med 9% ift. året før til 351 mio. kr. Dette resulterede i et overskud på ca. 48,5 mio. kr. før skat mod 20,8 mio. kr. året før, hvilket i forvejen var et rekordresultat.

100 års jubilæum

DSV Frø/Hunsballe Frø kan i år fejre 100 års jubilæum.

I den anledning er der udgivet en lille jubilæumsfolder, se den HER.

Avlerservice brev, august 2020

Se det nyeste brev med aktuelle faglige emner om frømarken.

Læs bl. a. om:

 • Efterårsbehandling af frøgræs
 • Efterårsgødskning
 • Ukrudtsbekæmpelse
 • Udbytteprognose
Sommersåning af kløvergræs

August er et godt tidspunkt for såning af kløvergræs. Jorden er varm og typisk vil jorden ikke tørre hårdt ud, hvilket giver gode betingelser for en hurtig og ensartet fremspiring.

Der kan være mere end 1.000 FE ekstra næste år ved såning i begyndelsen af august fremfor sidst i august.

TerraLife efterafgrødeblandinger - ny folder

TerraLife er et koncept fra Tyskland med frøblandinger til frivillige efterafgrøder.

Blandingerne er kendetegnet ved en meget bred og alsidig sammensætning, hvor der bl.a. er fokus på en god rodudvikling og øge jordens frugtbarhed.

Såning i begyndelsen af august er optimalt.

 

Græs-efterafgrøde i majs

Græs-efterafgrøder i majs er mere reglen end undtagelsen med de ekstra efterafgrøder, der skal være.
Der er forskellige produkter hertil - vi anbefaler vores populære DSV Majs.efterafgrødebl.
Ud over valg af velegnet produkt er såteknik og ikke mindst såtidspunkt afgrørende for succes.

Husk vore strengere krav til spireevne og renhed også gælder for græs til efteragrøder.

Én blanding dækker både Blomsterbrak og Bestøverbrak

For nogle landmænd vil MFO-Blomsterbrak og MFO-Bestøverbrak være et godt alternativ eller supplement til MFO-efterafgrøder.

Senest d. 30. april skal der jordbehandles og sås en frøblanding, der lever op til visse krav. Med ordrningerne ønsker man at tilgodese alle former for insekter og bestøvere.

Vi har nu forenet to tidligere frøblandinger til én, der dækker begge ordninger.

Sjælland Summer - en Bi- & Insektvenlig blanding

Projektet #SjællandSummer - et samarbejde om insektvenlige tiltag mellem en gruppe sjællandske landmænd, Dansk Planteværn og DSV Frø - fortsætter i 2020.

Frøblandingen Sjælland Summer indeholder 11 plantearter, hvoraf mange er gode pollen- og nektarkilder for mange slags insekter.

Der er nu lukket for bestillinger af Sjælland Summer.

Som alternativ blanding anbefaler vi DSV Bi- & Insektblanding

Udnævnelse af årets frøavlere 2019

Ved avlermøderne i januar 2020 offentliggjorde formanden for Avlerforeningen Erik Lundgreen hvem, der er blevet udnævnt til årets frøavlere 2019.

Gennem mange år er der udnævnt en frøavler Øst for Storebælt og én Vest for Storebælt. Og sidste år blev også Årets Økologiske frøavler udnævnt.

Økologisk Frø 2020
 • Se vores sortiment af Økologisk Frø 2020.
 • Vi har et stort udvalg af frøblandinger, græs- og kløverarter, diverse efterafgrøder og urter. 
 • Vi introducerer en ny middeltidlig alm. rajgræs AberWolf med en unik sukkerprofil og en meget høj fordøjelighed.
 • Sammensætningen af Ø21 er ændret, så den nu indeholder mere timothe.
Frøbladet 2020 med faglige informationer om markfrø

Frøbladet 2020 indeholder forskellige emner, f.eks.:

 • Høj spireevne og renhed i græs og kløver
 • Ny sukkersort - AberWolf
 • Swaj strandsvingel i OptiMælk blandinger
 • Biodiversitet i  græsblandinger
 • Produkter til efterafgrøder
Ny brochure om Frø til Vildt, Bier & Insekter

Se vores nye brochure om Frø til Vildt, Bier & Insekter

En lang række plantearter og frøblandinger er velegnede til vildtpleje ved at tilgodese naturens mange forskellige dyr og insekter. 

Bliv inspireret i vores brochure, find oplysninger og dyrkningstips om mange plantearter - se bl.a. hvilke arter, der er specielt gode til Bier mht. pollen- og nektarproduktion.

Rekordresultat for DSV Frø 2018-2019

Rekordresultat for DSV Frø Danmark i regnskabsåret 2018/2019.

Omsætningen voksede 29% ift. året før til 321,8 mio. kr. Dette resulterede i et overskud på 16,2 mio. kr. efter skat mod 9,2 mio. kr. året før.

Telesense-udstyr til overvågning af frø-lager

For frøavlere med lagerleje-aftale for græs- eller kløverfrø i 2019 har vi, i samarbejde med bestyrelsen for Avlerforeningen besluttet, at man skal investere i elektronisk overvågning af frølageret ved et frøareal på mere end 10 ha.

Vi har stigende problemer med frøpartier, som spirer for dårligt. Vi håber derfor på, at dette tiltag er med til, at man som avler får større indsigt og kontrol med tørreprocessen af frøet, og dermed også opnår en højere spireevne og bedre afregning af frøet.

Telesense-udstyr til overvågning af frø-lager

For frøavlere med lagerleje-aftale for græs- eller kløverfrø i 2019 har vi, i samarbejde med bestyrelsen for Avlerforeningen besluttet, at man skal investere i elektronisk overvågning af frølageret ved et frøareal på mere end 10 ha.

Vi har stigende problemer med frøpartier, som spirer for dårligt. Vi håber derfor på, at dette tiltag er med til, at man som avler får større indsigt og kontrol med tørreprocessen af frøet, og dermed også opnår en højere spireevne og bedre afregning af frøet.

Økologisk Frø 2019
 • Se vores sortiment af Økologisk Frø 2019.

 • Vi har et stort udvalg af frøblandinger, græs- og kløverarter, diverse efterafgrøder og urter. 

 • Vi introducerer to nye frøblandinger til grise samt en ny sildig alm. rajgræs med en unik sukkerprofil og en meget høj fordøjelighed i det økologiske sortiment.
Udnævnelse af årets frøavlere 2018

Ved avlermøderne i januar 2019 offentliggjorde formanden for Avlerforeningen Erik Lundgreen hvem, der er blevet udnævnt til årets frøavlere 2018.

Gennem mange år er der udnævnt en frøavler Øst for Storebælt og én Vest for Storebælt. Og som noget nyt blev også Årets Økologiske frøavler 2018 udnævnt.

Pressemeddelelse om renseresultater høst 2017

Lavere rensesvind i 2017

 

 

 

Vinterraps fra DSV

DSV Frø har til kommende sæson både nye og kendte sorter på programmet:

 • SMARAGD
 • ARMANI
 • DARIOT
 • EINSTEIN

Sorterne forhandles af forskellige grovvareforretninger.

 

Pressemeddelse Høst resultater 2017

Høje frøudbytter i et vanskeligt høstår.

 

 

Økologisk Frø 2018
 • Se vores sortiment af Økologisk Frø 2018.

 • Vi har et stort udvalg af frøblandinger, græs- og kløverarter, diverse efterafgrøder og urter. 

 • Vi introducerer to nye sildig rajgræsser samt en rajsvingel i det økologiske sortiment
Plænebrochure
 • Se vores nye brochurer
 • Spækket med nyheder, bl.a. introduceres DynaSeed - toptunet frøteknologi der virker!
 • Få klarhed over hvilken blanding der passer bedst til dit behov.
Ny folder om Frø til Heste

Se vores nye folder om Frøblandinger til Heste.

Græsmarken til Heste skal både udgøre et fødegrundlag samt være et motionsareal.

Føde kan både være til afgræsning, wrap og hø - og hestenes færden på græsset kræver bl.a. slidstærke græsser.

I sammensætningen af sortimentet af frøblandinger til heste er der taget hensyn til disse forskellige forhold.

 

Efterafgrøde-græs og frøkvalitet

Græs anvendes i stor udstrækning som efterafgrøde i vårbyg og majs.

En sildig diploid alm. rajgræs er velegnet til formålet, idet man bør vælge en type, der ikke generer hoveafgrøden.

Den tekniske frøkvalitet - dvs. spireevne og renhed -  af efterafgrøde-græsset stiller vi også skrappe krav til.

Se Årets frøavlere fra DSV Frø

I forbindelse med DSV Frø's Avlermøder er Årets frøavlere blevet udnævnt.

Der udnævnes en frøavler Øst for Storebælt og en Vest for Storebælt.

Med udnævnelsen følger et diplom samt et gavekort til en valgfri oplevelse.

DSV Frøhøst på Møllerup Gods i DR TV

D. 18. marts 2015 kunne man i DR1's serie "Godsejerne" se

høst af græsfrø  til DSV Frø Danmark på Møllerup Gods.

 

Bæredygtig LAR-løsning med DSV Frø

Campus Kolding, Syddansk Universitet er banebrydende på mange måder.

Udover fantastisk funktionel og moderne arkitektur, byder Campus Kolding også på bæredygtige LAR-løsninger.

Plænegræs fra DSV Frø forskønner således den græsarmerede P-plads, hvor regnvandet bruges til græsvækst i stedet for at bortledes.

Byggeriet har vundet flere priser, samt en hel del opmærksomhed.

 

Sportsgræsser fra DSV Frø i toppen

DSV Frø's sports-rajgræsser er helt i top på Europas sortslister.

Sorten Eurodiamond er således nr. 1. på den ansete engelske STRI-liste, en position også danske stadions kan få glæde af.

Sorten Eurodiamond er af samme grund, sammen med vore andre topsorter, meget anvendt i sports-blandingerne fra DSV Frø til kommende sæson. 

Sortiment af olieræddike og gul sennep 2014

Se vort sortiment af olieræddike og gul sennep.

Disse to plantearter er tilladte som lovpligtige efterafgrøder ved såning inden 20. august 2014.

Vælger man at så dem som mellemafgrøder skal såning ske inden 20. juli 2014 - og der skal 2 ha mellemafgrøde til at erstatte 1 ha efterafgrøde.

 

Mini portræt af DSV Frø Danmark

Erhvervsmagasinet udgivet af Dagbladene i Holstebro, Struer og Lemvig har i april bragt et mini portræt af DSV Frø - tidligere Hunsballe Frø.


Under besøget hos DSV Frø blev frøets vej gennem fabikken fulgt - helt ud til mælkeproducentens græsmark....

Efterafgrøder på ejendomme med græsfrø

På DSV Frø Danmark A/S avlermøde i Middelfart den 28. januar 2014 gav chefkonsulent Leif Knudsen fra Videncentret for Landbrug sit bud på, hvordan man som frøavler optimerer sine efterafgrøder og kvælstof på den enkelte ejendom.

 

 • Du kan se dias fra Leif Knudsens indlæg.
Vi respekterer dit privatliv!

Vi bruger cookies og anonyme analyseteknikker (Matomo webanalyse) på dette websted for at gøre dette så brugervenligt som muligt.

Derudover vil vi gerne evaluere besøgene på vores websted (websporing) for optimalt at tilpasse vores websted til dine behov. Du kan til enhver tid tilbagekalde eller give dit samtykke til behandlingen af dine data ved at klikke på linket "privatlivspolitik" nederst på dette websted. Her finder du også yderligere oplysninger om dine rettigheder i forhold til GDPR og ePrivacy retningslinjer.

Accepter anonym webanalyse Fortsæt kun med nødvendige cookies