DSV Frø Danmark A/S

Alle Nyheder

RSSSommersåning af Westerwoldisk og Ital. rajgræs

Den ekstreme tørke og varme i en lang periode er katastrofal for græsmarkerne.

Hvis der kommer nok nedbør i juli måned, er der mulighed for at hente foder ved såning af Westerwoldisk rajgræs og Ital. rajgræs.

Sommerudlæg af kløvergræs

Med udsigt til en tidlig høst i år er der mulighed for tidlig såning af kløvergræs - forudsat at der kommer nedbør.

August er et godt tidspunkt for såning af kløvergræs. Jorden er varm og typisk vil jorden ikke tørre hårdt ud, hvilket giver gode betingelser for en hurtig og ensartet fremspiring.

Jo tidligere i august såning kan ske des bedre.

Der kan være mere end 1.000 FE ekstra næste år ved såning i begyndelsen af august fremfor sidst i august.

TerraLife efterafgrødeblandinger

TerraLife er et koncept fra Tyskland med frøblandinger til frivillige efterafgrøder.

Blandingerne er kendetegnet ved en meget bred og alsidig sammensætning, hvor der bl.a. er fokus på en god rodudvikling og øge jordens frugtbarhed.

Pressemeddelelse om renseresultater høst 2017

Lavere rensesvind i 2017

 

 

 

Vinterraps fra DSV

DSV Frø har til kommende sæson både nye og kendte sorter på programmet:

 • SMARAGD
 • ARMANI
 • DARIOT
 • EINSTEIN

Sorterne forhandles af forskellige grovvareforretninger.

 

Pressemeddelse Høst resultater 2017

Høje frøudbytter i et vanskeligt høstår.

 

 

Blandinger til Blomsterbrak og Bestøverbrak

DSV Frø har færdige frøblandinger til både MFO-Blomsterbrak og det nye MFO-Bestøverbrak.

For nogle landmænd vil Blomsterbrak og Bestøverbrak være et godt alternativ til MFO-efterafgrøder.

I vore blandinger ligger vi vægt på flere arter for at øge biodiversiteten.

Økologisk Frø 2018
 • Se vores sortiment af Økologisk Frø 2018.

 • Vi har et stort udvalg af frøblandinger, græs- og kløverarter, diverse efterafgrøder og urter. 

 • Vi introducerer to nye sildig rajgræsser samt en rajsvingel i det økologiske sortiment
Frøbladet 2018 med faglige informationer om markfrø

Frøbladet 2018 indeholder forskellige emner, f.eks.:

 • Slættidspunktets betydning
 • Høj spireevne og renhed
 • Swaj strandsvingel i OptiMælk blandinger
 • Lucerne
 • Produkter til efterafgrøder
Ny direktør for DSV Frø

Lasse Skovlund Bech tiltræder som adm. direktør den 15. december

Lasse Skovlund Bech, 35 år, er ansat som adm. direktør for DSV Frø Danmark A/S, der har hovedsæde i Holstebro. Lasse Skovlund Bech tiltræder den 15. december. Han afløser Jens Rud Rasmussen, som er konstitueret som direktør for firmaet i en overgangsperiode.

Græs-efterafgrøde i majs

Efterafgrøder i majs i form er græs er meget anvendt.

Der er mange former for efterafgrøder, der skal opfyldes bl.a. pligtige efterafgrøder og MFO-efterafgrøder.

Og bedrifter med mere end 1,7 DE/ha skal som noget nyt nu have mindst 80% af harmoniarealet med græs, græsefterafgrøder eller roer.

Sildig diploid alm. rajgræs eller hundegræs er de mest anvendte og egnede produkter til formålet.

Blomsterbrak-blanding

Blomsterbrak er en mulighed, hvor man er fritaget for slåning af brakmarken.

Inden 30. april skal der foretages en mekanisk jordbehandling og udsås en blomsterblanding af frø- og nektarproducerenede plantearter.

Til dette formål tilbyder vi Blomsterbrak-blanding.

Plænebrochure 2018
 • Se vores nye brochure "Plænegræsfrø til alle formål 2018".
 • Brochuren er spækket med nyheder, bl.a. introduceres DynaSeed - toptunet frøteknologi der virker!
 • Brochuren giver klarhed over hvilken blanding der passer bedst til dit behov.
 • Herudover gives der gode råd til anlæg og pleje af din græsplæne.

 

 

 

 

 

 

 

Økologisk Frø 2017

Se vores sortiment af Økologisk Frø 2017.

 • Ø44 er en ny økologisk frøblanding til slæt
 • Desuden introducerer vi en ny specialblanding Øko-Drægtige Søer
 • Vi har et stort udvalg af frøblandinger, græs- og kløverarter, diverse efterafgrøder og urter. 
Frøbladet 2017 med faglige informationer om markfrø

Frøbladet 2017 indeholder forskellige emner, f.eks.:

 • Nyt om frøblandinger
 • Høj spireevne og renhed
 • Etablering af kløvergræs
 • Swaj strandsvingel i OptiMælk blandinger
 • Produkter til efterafgrøder
Ny folder om Frø til Heste

Se vores nye folder om Frøblandinger til Heste.

Græsmarken til Heste skal både udgøre et fødegrundlag samt være et motionsareal.

Føde kan både være til afgræsning, wrap og hø - og hestenes færden på græsset kræver bl.a. slidstærke græsser.

I sammensætningen af sortimentet af frøblandinger til heste er der taget hensyn til disse forskellige forhold.

 

Efterafgrøde-græs og frøkvalitet

Græs anvendes i stor udstrækning som efterafgrøde i vårbyg og majs.

En sildig diploid alm. rajgræs er velegnet til formålet, idet man bør vælge en type, der ikke generer hoveafgrøden.

Den tekniske frøkvalitet - dvs. spireevne og renhed -  af efterafgrøde-græsset stiller vi også skrappe krav til.

Se Årets frøavlere fra DSV Frø

I forbindelse med DSV Frø's Avlermøder er Årets frøavlere blevet udnævnt.

Der udnævnes en frøavler Øst for Storebælt og en Vest for Storebælt.

Med udnævnelsen følger et diplom samt et gavekort til en valgfri oplevelse.

Ekstra 3% bonus på frøavlen 2014

Vi har netop afsluttet regnskabet for regnskabsåret 2014/15.

Bestyrelsen i DSV Frø Danmark har i den forbindelse besluttet at udbetale

en ekstra bonus for høsten 2014 på 3%.

 

 

 

DSV indgår nyt samarbejde om vårhvedeforædling

DSV - Agroscope - DSPDeutsche Saatveredelung AG (DSV) har underskrevet en kontrakt om et nyt internationalt samarbejde omkring vårhvedeforædling. Samarbejdspartnerne er, foruden DSV, forskningsinstituttet Agroscope og Delley Samen und Pflanzen AG (DSP).

DSV Frøhøst på Møllerup Gods i DR TV

D. 18. marts 2015 kunne man i DR1's serie "Godsejerne" se

høst af græsfrø  til DSV Frø Danmark på Møllerup Gods.

 

Bæredygtig LAR-løsning med DSV Frø

Campus Kolding, Syddansk Universitet er banebrydende på mange måder.

Udover fantastisk funktionel og moderne arkitektur, byder Campus Kolding også på bæredygtige LAR-løsninger.

Plænegræs fra DSV Frø forskønner således den græsarmerede P-plads, hvor regnvandet bruges til græsvækst i stedet for at bortledes.

Byggeriet har vundet flere priser, samt en hel del opmærksomhed.

 

Sportsgræsser fra DSV Frø i toppen

DSV Frø's sports-rajgræsser er helt i top på Europas sortslister.

Sorten Eurodiamond er således nr. 1. på den ansete engelske STRI-liste, en position også danske stadions kan få glæde af.

Sorten Eurodiamond er af samme grund, sammen med vore andre topsorter, meget anvendt i sports-blandingerne fra DSV Frø til kommende sæson. 

Nyhedsbrev plænegræs, september 2014

Aktuelt om græsplænen

 

Nyhedsbrevet  indeholder bl.a.:

 • Gødskning med kalium
 • Plæneluftning
 • Eftersåning i september

 

Avlerservice brev, august 2014

Se det nyeste brev med aktuelle faglige emner om frømarken

 

Læs bl. a. om:

 • Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd med udlæg
 • Efterårsbehandling af frøgræs
 • Ukrudtsbekæmpelse i frømarken om efteråret
 • Efterårsgødskning

 

 

Sortiment af olieræddike og gul sennep 2014

Se vort sortiment af olieræddike og gul sennep.

Disse to plantearter er tilladte som lovpligtige efterafgrøder ved såning inden 20. august 2014.

Vælger man at så dem som mellemafgrøder skal såning ske inden 20. juli 2014 - og der skal 2 ha mellemafgrøde til at erstatte 1 ha efterafgrøde.

 

Frøavls-studietur til Tyskland

Avlerforeningen DSV Frø Danmark inviterer til studietur til Tyskland.

Studieturen er for frøavlere til DSV Frø og det foregår d. 16. - 17. juni 2014.

Der er begrænset med pladser, tilmelding efter "først-til-mølle" princippet.

Mini portræt af DSV Frø Danmark

Erhvervsmagasinet udgivet af Dagbladene i Holstebro, Struer og Lemvig har i april bragt et mini portræt af DSV Frø - tidligere Hunsballe Frø.


Under besøget hos DSV Frø blev frøets vej gennem fabikken fulgt - helt ud til mælkeproducentens græsmark....

Efterafgrøder på ejendomme med græsfrø

På DSV Frø Danmark A/S avlermøde i Middelfart den 28. januar 2014 gav chefkonsulent Leif Knudsen fra Videncentret for Landbrug sit bud på, hvordan man som frøavler optimerer sine efterafgrøder og kvælstof på den enkelte ejendom.

 

 • Du kan se dias fra Leif Knudsens indlæg.
Ny brochure om Frø til Vildtpleje m.m.

Se vores nye brochure om Frø til Vildtpleje, dækafgrøder og bier. 

En lang række plantearter og frøblandinger er velegnede til vildtpleje ved at tilgodese naturens mange forskellige dyr og insekter. 

Ligeledes er der arter og blandinger, der kan anvendes som dækafgrøder - det skaber variation i naturen og de oftest blomstrende arter er en fryd for øjet.

Forsøg med ukrudtsbekæmpelse i alm. rajgræs til frø

froeavl 1

I 2013 har DSV Frø i samarbejde med forsøgsvirksomheden Ytteborg udført private forsøg med ukrudtsbekæmpelse i alm. rajgræs til frø - både i en foråsudlagt og efterårsudlagt afgrøde.
Bonus til frøavlere høst 2012

En bonus på 3,5 procent for høsten 2012 bringer frøprisen op på 12,19 kr. pr. kg i gennemsnit til avlere, som leverer frø til DSV Frø Danmark A/S (tidligere Hunsballe Frø A/S). 

DSV Frø Danmark A/S (tidligere Hunsballe Frø A/S) udbetaler nu en ekstra bonus på 3,5 procent for frø af høst 2012 til de  frøavlere, som leverer frø til selskabet.

X
Denne side benytter sig af cookies for at fungere korrekt. En cookie er en lille datafil, der gemmes på din computer for at kunne holde styr på dit besøg og genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus. Når du lukker dette vindue, accepterer du automatisk, at vi benytter disse cookies.