DSV Frø Danmark A/S

Markfrø

Græs-efterafgrøde i majs

Græs-efterafgrøder i majs er mere reglen end undtagelsen med de ekstra efterafgrøder, der skal være.

Der er forskellige produkter hertil - vi anbefaler vores populære DSV Majs.efterafgrødebl.

Ud over valg af velegnet produkt er såteknik og ikke mindst såtidspunkt afgrørende for succes.

Husk vore strengere krav til spireevne og renhed også gælder for græs til efteragrøder.

Læs mere

Økologisk Frø 2020

  • Se vores sortiment af Økologisk Frø 2020.

  • Vi har et stort udvalg af frøblandinger, græs- og kløverarter, diverse efterafgrøder og urter. 

  • Vi introducerer en ny middeltidlig alm. rajgræs AberWolf med en unik sukkerprofil og en meget høj fordøjelighed.
  • Sammensætningen af Ø21 er ændret, så den nu indeholder mere timothe.
Læs mere

Frøbladet 2020 med faglige informationer om markfrø

Frøbladet 2020 indeholder forskellige emner, f.eks.:

  • Høj spireevne og renhed i græs og kløver
  • Ny sukkersort - AberWolf
  • Swaj strandsvingel i OptiMælk blandinger
  • Biodiversitet i  græsblandinger
  • Produkter til efterafgrøder
Læs mere

Ny brochure om Frø til Vildt, Bier & Insekter

Se vores nye brochure om Frø til Vildt, Bier & Insekter

En lang række plantearter og frøblandinger er velegnede til vildtpleje ved at tilgodese naturens mange forskellige dyr og insekter. 

Bliv inspireret i vores brochure, find oplysninger og dyrkningstips om mange plantearter - se bl.a. hvilke arter, der er specielt gode til Bier mht. pollen- og nektarproduktion.

Læs mere

Sommerudlæg af kløvergræs

I år er der mulighed for rettidlig såning af kløvergræs.

August er et godt tidspunkt for såning af kløvergræs. Jorden er varm og typisk vil jorden ikke tørre hårdt ud, hvilket giver gode betingelser for en hurtig og ensartet fremspiring.

Der kan være mere end 1.000 FE ekstra næste år ved såning i begyndelsen af august fremfor sidst i august.

Læs mere
Vi respekterer dit privatliv!

Vi bruger cookies og anonyme analyseteknikker (Matomo webanalyse) på dette websted for at gøre dette så brugervenligt som muligt.

Derudover vil vi gerne evaluere besøgene på vores websted (websporing) for optimalt at tilpasse vores websted til dine behov. Du kan til enhver tid tilbagekalde eller give dit samtykke til behandlingen af dine data ved at klikke på linket "privatlivspolitik" nederst på dette websted. Her finder du også yderligere oplysninger om dine rettigheder i forhold til GDPR og ePrivacy retningslinjer.

Accepter anonym webanalyse Fortsæt kun med nødvendige cookies