DSV Frø Danmark A/S

Nyt samarbejde om vårhvede

Deutsche Saatveredelung AG (DSV) har ved en ceremoni i Begnins, Schweiz underskrevet en kontrakt om et nyt internationalt samarbejde omkring vårhvedeforædling. Samarbejdspartnerne er, foruden DSV, forskningsinstituttet Agroscope og Delley Samen und Pflanzen AG (DSP).

DSV - Agroscope - DSPPå fotoet til højre ses repræsentanter fra partnerne (fra venstre): Karl-Heinz Camp (DSP), Johannes Peter Angenendt (DSV), Evelyne Thomet (DSP), Jean-Philippe Mayor (Agroscope), Dieter Stelling (DSV), Arnold Schori (Agroscope)

De tre partnere DSV, Agroscope og DSP arbejder allerede succesfuldt sammen inden for foderafgrøder. Med det nye samarbejde vil der fremover også være et tæt samarbejde omkring forædling af nye vårhvedesorter. Målet er at lave et nyt vårhvedeprogram baseret på viden og erfaring fra de tre partnere, som vil styrke den internationale konkurrenceevne og udvikle nye vårhvedesorter til de vigtigste markeder. Agroscope og DSP vil primært fokusere på forædling, mens DSV er ansvarlig for internationalt salg af de fælles sorter.

 

 

Information om virksomhederne:

Deutsche Saatveredelung AG (DSV) blev dannet for mere end 90 år siden og er, med en årlig omsætning på ca. 1,2 milliarder kroner, en af Tysklands førende planteforædlingsvirksomheder. DSV fokuserer på planteforædling, frøproduktion, rådgivning og salg af primært græs, raps, majs (salg), korn og efterafgrøder.

Mere information på www.dsv-froe.dk og www.dsv-seeds.com

Delley Samen und Pflanzen AG (DSP) er et schweizisk forædlings- og udviklingsfirma. DSP tilhører swissem som er sammenslutningen af de schweiziske frøproducenter.

Mere information på www.dsp-delley.ch

Agroscope er det schweiziske kompetencecenter for landbrugsvidenskabelig forskning. Forskningen omhandler hele værdikæden gennem landbrugs- og fødevaresektoren. Projekterne hos Institut for Plantevidenskab er finansieret af den schweiziske stat og vedrører hovedsageligt forædling af sorter til dyrkning af vin, frugt, foderafgrøder, medicinplanter samt soja og hvede.

Mere information på www.agroscope.ch

X
Denne side benytter sig af cookies for at fungere korrekt. En cookie er en lille datafil, der gemmes på din computer for at kunne holde styr på dit besøg og genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus. Når du lukker dette vindue, accepterer du automatisk, at vi benytter disse cookies.