DSV Frø Danmark A/S

Profil

95 år med frøproduktion

Hunsballes afdeling i Holstebro er bygget i 1996 og udvidet i 2005.

Deutsche Saatveredelung AG, Tyskland (DSV) er en af Europas førende planteforædlingsvirksomheder inden for græs, kløver, raps efterafgrøder og korn. I DSV koncernen er vi over 600 ansatte, der beskæftiger sig med forskning, udvikling, avl, produktion, salg og rådgivning. Foruden i Danmark har DSV egne datterselskaber i Holland, England, Frankrig, Polen, Argentina og Ukraine.
 

Frøavl

Hunsballe Frø dækker mere end 10% af den danske frøproduktion, en andel, der i en årrække har været stigende.

Produktionsarealet fordeler sig omtrent ligeligt mellem afdelingerne i Holstebro og i Slagelse.  

I Holstebro forarbejde vi alle rajgræsserne, rajsvingel og engsvingel. 

I Slagelse forarbejder vi rødsvingel, engrapgræs, strandsvingel, hundegræs, bakkesvingel, timote og kløver.

Til forarbejdning af avlen har begge afdelinger moderne modtage- og tørrefaciliteter, og DSV Frø's renserier repræsenterer den nyeste teknologi indenfor frøbehandling.

 

Forædling

Vurdering af græsplanters resistens overfor sygdomme indgår tidligt i forædlingen

Hovedparten af de sorter, DSV Frø producerer og sælger, kommer fra DSV's forædlingsselskab.


I det omfattende forædlingsprogram indgår de fleste græsser til såvel foder- som plænebrug samt hvidkløver. Forædling foregår i Tyskland, Holland, England og Frankrig og afprøvning af sorter sker på mange lokaliteter over hele Europa.

 

Afprøvning af sorter

Hunsballe Frø gennemfører et omfattende afprøvningsarbejde for at sikre forbrugerne sorter med de bedste brugsegenskaber og frøavlerne sorter med højt frøudbytte.

Afprøvning af nye sorter, der afsættes i Danmark, indtager en central plads i vores forretningsstrategi.

Afprøvningerne omfatter brugsegenskaber til anvendelse indenfor landbruget eller til plæneformål med henblik på at sikre de bedste sorter til forbrugerne.

Desuden afprøves mange sorter for frøudbytte, således at DSV Frø's avlere sikres sorter med et højt udbyttepotentiale.

Afprøvningsarbejdet gennemføres bl.a. i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen, SEGES, TystofteFonden og Forsøgsvirksomheden Ytteborg.


X
Denne side benytter sig af cookies for at fungere korrekt. En cookie er en lille datafil, der gemmes på din computer for at kunne holde styr på dit besøg og genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus. Når du lukker dette vindue, accepterer du automatisk, at vi benytter disse cookies.