DSV Frø Danmark A/S

Profil

100 år med frøproduktion

Vores domicil i Holstebro, som er opført i 1996 samt udbygget i 2005 og 2018

Deutsche Saatveredelung AG, Tyskland (DSV) er en af Europas førende planteforædlingsvirksomheder inden for græs, kløver, raps efterafgrøder og korn. I DSV koncernen er vi over 700 ansatte, der beskæftiger sig med forskning, udvikling, avl, produktion, salg og rådgivning. Foruden i Danmark har DSV egne datterselskaber i Holland, England, Frankrig, Polen, Argentina og Ukraine.
 

Frøavl

DSV Frø dækker mere end 10% af den danske frøproduktion, en andel, der i en årrække har været stigende.

Produktionsarealet fordeler sig omtrent ligeligt mellem afdelingerne i Holstebro og i Slagelse.  

I Holstebro forarbejde vi alle rajgræsserne, rajsvingel og engsvingel. 

I Slagelse forarbejder vi rødsvingel, engrapgræs, strandsvingel, hundegræs, bakkesvingel, timote og kløver.

Til forarbejdning af avlen har begge afdelinger moderne modtage- og tørrefaciliteter, og DSV Frø's renserier repræsenterer den nyeste teknologi indenfor frøbehandling.

 

Forædling

Vurdering af græsplanters resistens overfor sygdomme indgår tidligt i forædlingen

Hovedparten af de sorter, DSV Frø producerer og sælger, kommer fra DSV's forædlingsselskab.


I det omfattende forædlingsprogram indgår de fleste græsser til såvel foder- som plænebrug samt hvidkløver. Forædling foregår i Tyskland, Holland, England og Frankrig og afprøvning af sorter sker på mange lokaliteter over hele Europa.

 

Afprøvning af sorter

DSV Frø gennemfører et omfattende afprøvningsarbejde for at sikre forbrugerne sorter med de bedste brugsegenskaber og frøavlerne sorter med højt frøudbytte.

Afprøvning af nye sorter, der afsættes i Danmark, indtager en central plads i vores forretningsstrategi.

Afprøvningerne omfatter brugsegenskaber til anvendelse indenfor landbruget eller til plæneformål med henblik på at sikre de bedste sorter til forbrugerne.

Desuden afprøves mange sorter for frøudbytte, således at DSV Frø's avlere sikres sorter med et højt udbyttepotentiale.

Afprøvningsarbejdet gennemføres bl.a. i samarbejde med SEGES, TystofteFonden og Forsøgsvirksomheden Ytteborg.


Vi respekterer dit privatliv!

Vi bruger cookies og anonyme analyseteknikker (Matomo webanalyse) på dette websted for at gøre dette så brugervenligt som muligt.

Derudover vil vi gerne evaluere besøgene på vores websted (websporing) for optimalt at tilpasse vores websted til dine behov. Du kan til enhver tid tilbagekalde eller give dit samtykke til behandlingen af dine data ved at klikke på linket "privatlivspolitik" nederst på dette websted. Her finder du også yderligere oplysninger om dine rettigheder i forhold til GDPR og ePrivacy retningslinjer.

Accepter anonym webanalyse Fortsæt kun med nødvendige cookies