DSV Frø Danmark A/S

Salgsbetingelser og forædlerafgift

Garanti- og salgsbetingelser

Frøvarens kvalitet garanteres efter Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om Markfrø.

I henhold til Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse må markfrø kun forhandles, hvis det opfylder de i Bekendtgørelsen for Markfrø fastsatte kvalitetskrav. Kontrollen med overholdelse af disse kvalitetskrav varetages af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen ved en stikprøvekontrol med udvejede pakninger. Såfremt de officielle kontrolanalyser viser, at et parti ikke svarer til, hvad der er garanteret, eller ikke overholder kvalitetskravene i Bekendtgørelsen for Markfrø, ydes erstatning.

Såfremt afgrøden, efter det af DSV Frø Danmark leverede frø, viser mangler som følge af ekspeditionsfejl, yder vi fuld erstatning for tab i afgrøden. For at opnå erstatning er det en betingelse, at køberen behørigt kan bevise, at frøet er leveret med DSV Frø’s eller anden officiel garantiplombe. Ved artsforveksling, der direkte kan ses på frøet, må klage indsendes straks og udsåning undgås.

Anmeldelse af mangler og krav om erstatning skal fremsættes over for DSV Frø Danmark. Erstatningskrav samt faktura, mærkeseddel eller tilsvarende dokumentation til godtgørelse af købet skal være fremsendt inden den 1. december efter udløbet af den sæson (1. juli - 30. juni), hvori markfrøet er solgt. Erstatninger mindre end kr. 250 kan ikke kræves udbetalt, medmindre den beregnede erstatning udgør mere end 10% af den pågældende vares pris.

Frøet leveres brutto for netto. Betalings- og leveringsbetingelser fås ved henvendelse til vort kontor.


Forædlerafgift:

Planteart Afgift
Frø af kløver og græsser 1,25 kr. pr. kg
Pilleret frø af bederoe 14,08 kr. pr. unit
Frø af kålroe og turnips 6,24 kr. pr. kg
Frø af lupin, vikke og andre grøntfoderplanter 0,17 kr. pr. kg
Frø af hestebønne Sortsbestemt

Afgiften beregnes af varens bruttovægt og er inkluderet i prisen. Der tages forbehold for evt. afgiftsændringer.


X
Denne side benytter sig af cookies for at fungere korrekt. En cookie er en lille datafil, der gemmes på din computer for at kunne holde styr på dit besøg og genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus. Når du lukker dette vindue, accepterer du automatisk, at vi benytter disse cookies.