DSV Frø Danmark A/S

Græsarternes egenskaber

Græsarternes egenskaber – skemaet er kun retningsgivende, idet der kan være stor variation mellem de enkelte sorter inden for hver art.

Desuden kan de enkelte egenskaber påvirke hinanden. Fx kan strandsvingel være et bedre valg til et ”skyggeareal” end mosebunke, hvis der samtidig er tørt på arealet.

Art Tusindkornsvægt gram Optimal sådybde (cm) Hurtig frem- spring Kimplante- vækst Tilvækst Skudtæthed Gødningskrav
Alm. rajgræs 1,70 2 9 9 7 5 8
Rødsvingel m. lange udløbere 1,10 1-2 6 6 5 6 3
Rødsvingel m. korte udløbere 1,00 1-2 6 5 4 8 3
Rødsvingel uden udløbere 1,00 1-2 6 5 4 9 3
Bakkesvingel 1,00 1-2 5 4 3 7 2
Strandsvingel 1,90 2 7 3-6 7 3 8
Engrapgræs 0,30 0,5 2 3 4 5 8
Alm. rapgræs 0,25 0,5 5 6 4 5 6
Enårig rapgræs 0,30 0,5 5 6 3 2-6 6
Krybende hvene 0,09 0-0,5 5 5 4 8 8
Alm. hvene 0,09 0-0,5 5 5 4 8 5
Mosebunke 0,30 0,5 6 5 5 6 5

1 = besidder egenskaben i meget ringe grad.

5 = besidder egenskaben i middel grad.

9 = besidder egenskaben i meget høj grad.

Arternes modstandsdygtighed (1-9)

Art Slid Kort klip. Tørke Våd jord Skygge Varme Kulde Salt
Alm. rajgræs 9 5 6 5 4 5 5 5
Rødsvingel m. lange udløbere 3 6 7 5 6 7 8 6
Rødsvingel m. korte udløbere 5 7 8 5 7 6 7 8
Rødsvingel uden udløbere 5 7 7 5 7 6 7 6
Bakkesvingel 4 6 8 5 7 7 7 7
Strandsvingel 7 4 9 7 6 8 7 7
Engrapgræs 8 6 7 7 4 7 9 4
Alm. rapgræs 4 5 3 9 8 2 6 3
Enårig rapgræs 3 9 2 8 6 2 2 -
Krybende hvene 4 9 5 7 5 5 9 8
Alm. hvene 5 8 6 6 5 6 8 5
Mosebunke 6 6 5 8 8 5 7 -
 

Vi respekterer dit privatliv!

Vi bruger cookies og anonyme analyseteknikker (Matomo webanalyse) på dette websted for at gøre dette så brugervenligt som muligt.

Derudover vil vi gerne evaluere besøgene på vores websted (websporing) for optimalt at tilpasse vores websted til dine behov. Du kan til enhver tid tilbagekalde eller give dit samtykke til behandlingen af dine data ved at klikke på linket "privatlivspolitik" nederst på dette websted. Her finder du også yderligere oplysninger om dine rettigheder i forhold til GDPR og ePrivacy retningslinjer.

Accepter anonym webanalyse Fortsæt kun med nødvendige cookies