DSV EFTERAFGRØDEGRÆSBLANDING

Varenr. 406990

  • Alm. rajgræs, sildig diploid - 40% fodertype
  • + 60% plænetype

DSV MAJS-EFTERAFGRØDEBLANDING

Varenr. 406993

DSV Majs-efterafgrødeblanding er en græsblanding velegnet til efterafgrøde i majs.

  • 60% alm. rajgræs, sildig, diploid fodertype
  • 40% alm. rajgræs, sildig, tetraploid fodertype