Beskrivelse

Limagie er en engrapgræssort af fodertypen. 

Limagie er afprøvet i officielle danske forsøg og indgår sammen med Lato i forskellige frøblandinger. 

Limagie er forædlet af DSV.

  • Til varig afgræsning
  • Slidstærk
  • Har udløbere, giver en tæt bund

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 10/2022, ret til ændringer forbeholdes.