Beskrivelse

Liherold er en engsvingel.

Liherold er afprøvet i Landsforsøgene og indgår i forskellige frøblandinger. 

Liherold er forædlet af DSV.

  • Til slæt og afgræsning
  • Varig græsart
  • Trives på jorde med god fugtighed

Egenskaber

Ploiditet diploid
Tidlighed tidlig
Ploiditet diploid
Tidlighed tidlig

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2021, ret til ændringer forbeholdes.