Beskrivelse

Majesty er en diploid ital. rajgræs.

Majesty er afprøvet i Landsforsøgene.

Majesty er forædlet af DSV.

  • God som efterafgrøde i helsæd
  • Evt. i renbestand til slæt
  • Kan skades i kold vinter

Egenskaber

Ploiditet diploid
Tidlighed tidlig
Ploiditet diploid
Tidlighed tidlig

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 10/2022, ret til ændringer forbeholdes.