Beskrivelse

Arsenal er en middeltidlig, diploid alm. rajgræs. Arsenal hører til toppen af foderkvalitetssorter. 

Arsenal er afprøvet i Landsforsøgene 2008-2010 og indgår i en lang række frøblandinger, især til slæt. 

Arsenal er forædlet af DSV.

  • Middeltidlig sort - til slæt og afgræsning
  • God persistens
  • God fordøjelighed

Egenskaber

Ploiditet diploid
Tidlighed middeltidlig
Ploiditet diploid
Tidlighed middeltidlig

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 10/2022, ret til ændringer forbeholdes.