Beskrivelse

Matenga er en middeltidlig, tetraploid alm. rajgræs. 

Matenga er afprøvet i Landsforsøgene og indgår i en række af de anbefalede frøblandinger.

Matenga er forædlet af NPZ og repræsenteres i DK af DSV Frø.

  • Middeltidlig sort - til slæt og afgræsning
  • Højt udbytte
  • Middel fordøjelighed

Egenskaber

Ploiditet tetraploid
Tidlighed middeltidlig
Ploiditet tetraploid
Tidlighed middeltidlig

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2021, ret til ændringer forbeholdes.