Beskrivelse

Dariot har vist sig at have særdeles god dryssefasthed. Dariot udmærker sig med en særdeles hurtig etablering i efteråret, kombineret med en hurtig tilvækst i foråret. En enestående sammensætning af sygdomsresistens sikrer samtidig et særdeles højt udbyttepotentiale. Dariot har fremvist fremragende og stabile udbytter i flere lande gennem flere år. Plantesundheden er helt i top, via multigen og RLM7 resistens mod rodhalsråd/Phoma. Dariot har vist særdeles god vinterfasthed, og højt olieindhold. Dariot er velegnet til normal og sen såning, ved tidlig såning tåler Dariot vækstregulering i efteråret.

  • Dryssefasthed
  • Rlm 7 resistens mod rodhalsråd
  • Velegnet til low-input

Styrker

Højt udbytte
+ + +
Dryssefasthed/res. mod skulpeopspring
+ + +
RLM7 og multigen res. mod Phoma
+ + +
God stængelstyrke
+ + +
Stængelsundhed
+ + +
Middeltidlig modning
+ + +
Tidlig såning
+ + +
Normal såning
+ + +
Tørketolerance
+ + +
Vinterfasthed
+ + +
Særdeles velegnet til LOW-INPUT
+ + +
God tolerance overfor lys bladplet
+ + +
Højt udbytte
+ + +
Dryssefasthed/res. mod skulpeopspring
+ + +
RLM7 og multigen res. mod Phoma
+ + +
God stængelstyrke
+ + +
Stængelsundhed
+ + +
Middeltidlig modning
+ + +
Tidlig såning
+ + +
Normal såning
+ + +
Tørketolerance
+ + +
Vinterfasthed
+ + +
Særdeles velegnet til LOW-INPUT
+ + +
God tolerance overfor lys bladplet
+ + +

Officielle forsøg

GNS 4. år - 2021 104
GNS 4. år - 2020 102
GNS 4. år - 2019 106
GNS 4. år - 2018 104
GNS 4. år - 2017 103

Kilde: SORTINFO - forholdstal for udbytte | Landsforsøgene

GNS 4. år - 2021 104
GNS 4. år - 2020 102
GNS 4. år - 2019 106
GNS 4. år - 2018 104
GNS 4. år - 2017 103

Kilde: SORTINFO - forholdstal for udbytte | Landsforsøgene

  • Dryssefasthed
  • Rlm 7 resistens mod rodhalsråd
  • Velegnet til low-input

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2021, ret til ændringer forbeholdes.