Beskrivelse

AberEcho er en tetraploid hybrid rajgræs af "alm. rajgræs-typen".

Hybrid rajgræs er en krydsning mellem alm. rajgræs og ital. rajgræs. Krydsningerne benævnes enten "alm. rajgræs-type" eller "ital. rajgræs type" - alt efter hvad sorten minder mest om.

AberEcho er afprøvet i officielle danske forsøg i 2006-08. 

AberEcho er forædlet af IBERS i Storbritannien og repræsenteres af DSV Frø i Danmark.

  • Alm. rajgræstype - mest til slæt
  • Hurtig forårsvækst
  • Kan skades ved hård frost

Egenskaber

Ploiditet tetraploid
Ploiditet tetraploid

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2021, ret til ændringer forbeholdes.