BLODKLØVER HEUSERS OSTSAAT ØKO.

SAMMENLIGN PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Blodkløver Heusers Ostsaat økologisk er en enårig overvintrende bælgplanteart.

Blodkløver anvendes som dækafgrøde og biplante.
 
Blodkløver kan også anvendes som komponent til frivillige efterafgrøder.

  • Enårig overvintrende bælgplante
  • Vinterfast ved sommersånng
  • God bi- og insektplante

såning

Udsædsmængden er ca. 25 kg/ha.

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2021, ret til ændringer forbeholdes.