Beskrivelse

Mejeriet Naturmælk har en urteblanding Natur 20, som leverandører opfordres til at så i græsmarken.

Urteblandingen anbefales sået i striber for at hjælpe arterne i konkurrencen mod græs og kløver.

Kommen og cikorie

Naturmælk anbefaler desuden leverandørerne at iblande ½ kg kommen pr. ha og ½ kg cikorie pr. ha.
Disse to arter er stærkere i konkurrencen, hvorfor de med fordel kan blandes i kløvergræssåningen før såning.
Husk her at komme ind på OrganicXSeed.dk inden køb foretages.

Ovenstående anbefalinger gælder både slæt- og afgræsningsmarker.

  • Urteblanding til isåning
  • Indeholder 6 urter
  • Godkendt af Landbrugsstyrelsen

Udsædsmængde

Udsædsmængde 1.5 kg/ha Pakkestr.: 2 kg poser
Udsædsmængde 1.5 kg/ha Pakkestr.: 2 kg poser

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2021, ret til ændringer forbeholdes.