Beskrivelse

Enermax er en hvid roe til foder- og energiformål.

Tørstofprocenten i roden er ca. 20% og sorten repræsenteres af DLF.

Enermax fås med Force bejdsning i pakker á 100.000 frø, dvs. der skal ca. udsås 1 pakke pr. ha.

  • Bioenergi/Foder
  • Ca. 20% rodtørstof
  • Afløser den kendte sort Magnum

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2021, ret til ændringer forbeholdes.