Beskrivelse

Dynamic udmærker sig med en særdeles hurtig etablering i efteråret, kombineret med en hurtig tilvækst i foråret. Dryssefasthed/res. mod skulpeopspring, samt et væld af gode sygdomsresistenser sikrer samtidig et særdeles højt udbyttepotentiale. Plantesundheden er helt i top, via multigen og RLM7 resistens mod rodhalsråd/Phoma, samt god tolerance overfor lys bladpletsyge samt verticillium/kransskimmel. Dynamic har vist særdeles god vinterfasthed, og højt olieindhold.

  • Velegnet til low-input
  • Tolerance over for kransskimmel (Vw)
  • Resistens mod rodhalsråd
  • Dryssefasthed

Styrker

Højt udbytte
+ + +
Dryssefasthed/res. mod skulpeopspring
+ + +
RLM7 og multigen res. mod Phoma
+ + +
God stængelstyrke
+ + +
Stængelsundhed
+ + +
Middeltidlig modning
+ + +
Normal såning
+ + +
Tørketolerance
+ + +
Vinterfasthed
+ + +
Særdeles velegnet til LOW-INPUT
+ + +
God tolerance overfor lys bladplet
+ + +
Højt udbytte
+ + +
Dryssefasthed/res. mod skulpeopspring
+ + +
RLM7 og multigen res. mod Phoma
+ + +
God stængelstyrke
+ + +
Stængelsundhed
+ + +
Middeltidlig modning
+ + +
Normal såning
+ + +
Tørketolerance
+ + +
Vinterfasthed
+ + +
Særdeles velegnet til LOW-INPUT
+ + +
God tolerance overfor lys bladplet
+ + +

Officielle forsøg

GNS. 3 år - 2020 105
GNS. 3 år - 2019 102
GNS. 3 år - 2018 101
GNS. 3 år - 2017 113

Kilde: SORTINFO - forholdstal for udbytte | GNS. 3 år - 2017 = Lovbestemt sortsafprøvning | Landsforsøgene

GNS. 3 år - 2020 105
GNS. 3 år - 2019 102
GNS. 3 år - 2018 101
GNS. 3 år - 2017 113

Kilde: SORTINFO - forholdstal for udbytte | GNS. 3 år - 2017 = Lovbestemt sortsafprøvning | Landsforsøgene

  • Velegnet til low-input
  • Tolerance over for kransskimmel (Vw)
  • Resistens mod rodhalsråd
  • Dryssefasthed

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2021, ret til ændringer forbeholdes.