Beskrivelse

Darling udmærker sig med en meget hurtig etablering i efteråret, kombineret med en hurtig tilvækst i foråret. Darling har en enestående sammensætning af sygdomsresistenser der er med til at give sorten et særdeles højt udbyttepotentiale. Darling har fremvist fremragende udbytte i flere lande. Plantesundheden er helt i top, via multigen og RLM7 resistens mod rodhalsråd/Phoma, samt resistens overfor TuYV-virus. Darling har en særdeles god vinterfasthed, og et højt olieindhold.

  • TuYV resistens
  • Rlm 7 resistens mod rodhalsråd
  • Velegnet til low-input
  • Dryssefasthed

Styrker

Højt udbytte
+ + +
Dryssefasthed/res. mod skulpeopspring
+ + +
RLM7 og multigen res. mod Phoma
+ + +
Resistens mod rapsrødsot
+ + +
God stængelstyrke
+ + +
Stængelsundhed
+ + +
Tidlig såning
+ + +
Normal såning
+ + +
Tørketolerance
+ + +
Vinterfasthed
+ + +
Særdeles velegnet til LOW-INPUT
+ + +
Højt udbytte
+ + +
Dryssefasthed/res. mod skulpeopspring
+ + +
RLM7 og multigen res. mod Phoma
+ + +
Resistens mod rapsrødsot
+ + +
God stængelstyrke
+ + +
Stængelsundhed
+ + +
Tidlig såning
+ + +
Normal såning
+ + +
Tørketolerance
+ + +
Vinterfasthed
+ + +
Særdeles velegnet til LOW-INPUT
+ + +

Officielle forsøg

2019 103
2018 103

Kilde: SORTINFO - forholdstal for udbytte | 2018 - Værdiafprøvningen | Landsforsøgene

2019 103
2018 103

Kilde: SORTINFO - forholdstal for udbytte | 2018 - Værdiafprøvningen | Landsforsøgene

  • TuYV resistens
  • Rlm 7 resistens mod rodhalsråd
  • Velegnet til low-input
  • Dryssefasthed

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2021, ret til ændringer forbeholdes.