Beskrivelse

Voltage har en middel til hurtig tilvækst i efteråret og en god resistens-pakke med resistens overfor TuYv og lys bladplet. Voltage er vinterfast og har en lav tendens til lejesæd. Olieindholdet er højt. Planten er middelhøj ved høst og modner middeltidligt til sent. Voltage er velegnet til tidlig og normal såning. Voltage har et meget lavt indhold af glucosinolater. Plantehøjden er middel.

  • Resistens mod Rapsrødsot

Styrker

Olieudbyttepotentiale
+ + +
Tidlig forårsvækst
+ + +
Resistens mod rapsrødsot
+ + +
Tidlig såning
+ + +
Normal såning
+ + +
Vinterfasthed
+ + +
God tolerance overfor lys bladplet
+ + +
Olieudbyttepotentiale
+ + +
Tidlig forårsvækst
+ + +
Resistens mod rapsrødsot
+ + +
Tidlig såning
+ + +
Normal såning
+ + +
Vinterfasthed
+ + +
God tolerance overfor lys bladplet
+ + +

Officielle forsøg

2020 106
2019 108

Kilde: SORTINFO - forholdstal for udbytte | Lovbestemt værdiafprøvning

2020 106
2019 108

Kilde: SORTINFO - forholdstal for udbytte | Lovbestemt værdiafprøvning

  • Resistens mod Rapsrødsot

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2021, ret til ændringer forbeholdes.