Beskrivelse

Dinosaur udmærker sig med en meget hurtig tilvækst i efteråret, kombineret med en enestående og komplet resistens-pakke. Dinosaur har således særdeles god resistens mod lys bladplet, Phoma, TuYv og god Verticillium (kransskimmel) tolerance. Dinosaur er vinterfast og har en særdeles lav tendens til lejesæd. Olieindholdet er særdeles højt. Planten er middelhøj ved høst og modner tidligt til middeltidligt.

 • Hurtig etablering
 • Egnet til Low Input
 • Phomaresistens
 • Rapsrødsot Resistens
 • Kransskimmel resistens
 • Ekstra højt olieindhold

Agronomi

Olieudbyttepotentiale
+ + +
RLM7 og multigen res. mod Phoma
+ + +
Resistens mod rapsrødsot
+ + +
Resistens/tolerance overfor Verticillium
+ + +
Middeltidlig modning
+ + +
Tidlig såning
+ + +
Normal såning
+ + +
Vinterfasthed
+ + +
Særdeles velegnet til LOW-INPUT
+ + +
God tolerance overfor lys bladplet
+ + +
Olieudbyttepotentiale
+ + +
RLM7 og multigen res. mod Phoma
+ + +
Resistens mod rapsrødsot
+ + +
Resistens/tolerance overfor Verticillium
+ + +
Middeltidlig modning
+ + +
Tidlig såning
+ + +
Normal såning
+ + +
Vinterfasthed
+ + +
Særdeles velegnet til LOW-INPUT
+ + +
God tolerance overfor lys bladplet
+ + +

Officielle forsøg

2020 108
2019 109

Kilde: SORTINFO - forholdstal for udbytte | : Landsforsøgene & *Lovbestemt værdiafprøvning

2020 108
2019 109

Kilde: SORTINFO - forholdstal for udbytte | : Landsforsøgene & *Lovbestemt værdiafprøvning

 • Hurtig etabl
 • Egnet til Low Input
 • Phomaresistens
 • Rapsrødsot Resistens
 • Kransskimmel resistens
 • Ekstra højt olieindhold

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2021, ret til ændringer forbeholdes.