Beskrivelse

  • Fuld resistenspakke mod phoma (RLM7) og rapsrødsot (TuYV)
  • Robust sort velegnet til direkte såning
  • Skulpeopspring resistens

Agronomi

Højt udbytte
+ +
Olieudbyttepotentiale
+ + +
Tidlig forårsvækst
+ + +
RLM7 og multigen res. mod Phoma
+ +
Resistens mod rapsrødsot
+ +
Phoma resistens
+ +
Resistens/tolerance overfor Verticillium
+ + +
God stængelstyrke
+ +
Stængelsundhed
+
Middeltidlig modning
+
Tidlig såning
+ +
Normal såning
+ + +
Tørketolerance
+ + +
Vinterfasthed
+ + +
Særdeles velegnet til LOW-INPUT
+
God tolerance overfor lys bladplet
+
Højt udbytte
+ +
Olieudbyttepotentiale
+ + +
Tidlig forårsvækst
+ + +
RLM7 og multigen res. mod Phoma
+ +
Resistens mod rapsrødsot
+ +
Phoma resistens
+ +
Resistens/tolerance overfor Verticillium
+ + +
God stængelstyrke
+ +
Stængelsundhed
+
Middeltidlig modning
+
Tidlig såning
+ +
Normal såning
+ + +
Tørketolerance
+ + +
Vinterfasthed
+ + +
Særdeles velegnet til LOW-INPUT
+
God tolerance overfor lys bladplet
+

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2021, ret til ændringer forbeholdes.