Husk straks efter tærskning at få frøet kølet ned. Der blæses konstant på frøet med kold luft i 2-3 døgn for at stoppe åndingen. Derefter kan selve tørreprocessen begynde med tilsætning af varme.
 
Normer for vandindhold iflg. kontraktbetingelserne: 
 
  • Græsfrø
    Leveret inden 1. sept. max. 12% vand og leveret efter 1. sept. max. 13%
     
  • Kløverfrø
    max. 12%
- husk på, at nedtørret frø kan ”slå sig”, ligesom det er velkendt for kornafgrøderne. Tør derfor varen 1-1½% længere ned end angivet.
Efter endt tørring og nedkøling, bør blæseren og sidekanalerne lukkes. Det er for at undgå, at der trækker unødig fugtig luft med ind i lagervaren, hvilket kan hæve vandindholdet igen!