Vi har fremstillet nogle videoer om forskellige frøavlsfaglige emner:

Ukrudtsharvning i 1. års strandsvingel den 8. april 2021

Harvning af alm. rajgræs

Efterårssprøjtning i efterårsudlagt alm. rajgræs 2020

Forberedelse af en alm. rajgræsmark til en 2. års mark

Vigtigheden af en jævn frøstak på tørreriet