Beskrivelse

Olieræddike, Radetzky anvendes i landbruget især som efterafgrøde.

Radetzky er en sort med en resistens mod roecystenematoder (roe-sædskifter), samt en resistens mod rodgallenematode (Meloidogyne chitwoodi), som bl.a. har betydning ved avl af kartofler.

Radetzky har en relativ sen blomstring, hvilket normalt betyder, at sorten opfanger kvælstof i  en længere periode end en tidlig blomstrende sort. 

Udviklingen af olieræddike er hurtig og arten kan om efteråret nå at opsamle en del kvælstof ved rettidig såning. Olieræddike fryser normalt væk i løbet af vinteren, men den er ikke så frostfølsom som gul sennep.

  • Hurtig udvikling, sen blomstring
  • Nematodebekæmpende sort (roe-sædskifter)
  • Egnet i sædskifter med kartofler og grøntsager

Generel

Grøngødning
Sommer mellemafgrøde

Klassificering i henhold til den beskrivende sortliste - Bundessortenamt (føderalt plantesortskontor, Tyskland) 2023 og vores egne resultater.

Grøngødning
Sommer mellemafgrøde

Klassificering i henhold til den beskrivende sortliste - Bundessortenamt (føderalt plantesortskontor, Tyskland) 2023 og vores egne resultater.

såning

Udsædsmængden er ca. 11-12 kg/ha.

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2021, ret til ændringer forbeholdes.