Beskrivelse

Eloquenta KWS er en roesort, der er velegnet til såvel foder som energi.

Eloquenta KWS er en forholdsvis glat roe, der sidder ensartet i jorden.

Eloquenta KWS har i Landsforsøgene gennem flere år haft et stabilt højt udbytte.

Tørstofprocenten i roden er høj, ca. 22%.

Eloquenta KWS er bejdset med Force og fås i pakker á 100.000 frø, dvs. der skal ca. udsås 1 pakke pr. ha.

  • Bioenergi/Foder
  • Ca. 22% rodtørstof
  • Stabil højydende sort

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.