DSV BIOGASBLANDING

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Blandingen består af fem græsarter, der har et højt tørstofudbytte og en god varighed.

DSV Biogasblanding er velegnet til alle jordtyper og har et godt produktionspotentiale i op til 5 år.

Da nogle arealer med biogasgræs tildeles en del gylle, er der ikke kløver i denne blanding - meget kvælstof slår alligevel kløverne ihjel.

Ønsker man en blanding med kløver til biogas, anbefaler vi frøblanding nr. 49 med rødkløver.

  • Græsblanding til biogas
  • Uden kløver
  • God holdbarhed

Sammensætning

25% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Tidlig, diploid)
Betty
30% Rajsvingel (Festulolium) (Rajgræstype)
Fedoro
25% Strandsvingel (Festuca arundinacea)
Swaj
10% Engsvingel (Festuca pratensis) (Diploid)
Baltas
10% Hundegræs (Dactylis glomerata) (Slættype)
Amba
25% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Tidlig, diploid)
Betty
30% Rajsvingel (Festulolium) (Rajgræstype)
Fedoro
25% Strandsvingel (Festuca arundinacea)
Swaj
10% Engsvingel (Festuca pratensis) (Diploid)
Baltas
10% Hundegræs (Dactylis glomerata) (Slættype)
Amba

Udsædsmængde

Udsædsmængde i dæksæd om foråret 24 - 28 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 28 - 32 kg/ha
Udsædsmængde i dæksæd om foråret 24 - 28 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 28 - 32 kg/ha

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2021, ret til ændringer forbeholdes.