Valgforsamling januar 2024


Ved formand Peter Michaelsen.

 

Velkommen til valgforsamling i Avlerforeningen.

Vi har i det forgangne år afholdt to møder med ledelsen i DSV og deltaget i Frøsektionens møder.

Der har kun været enkelte henvendelser fra jer medlemmer, som vi har skulle drøfte med ledelsen i DSV. Det tager jeg som udtryk for, at det går stabilt i branchen og hos os i DSV.

SEGES, Aarhus Universitet og frøfirmaerne bruger en del tid på at søge om ”mindre anvendelse”, dispensationer på vigtige midler og på GUDP projekter, som gerne skulle sikre produktionsgrundlaget for et stor frøareal i Danmark.  

Seneste eksempel er ”Bio4Seed” ansøgningen om biologisk bekæmpelse af skadedyr i kløverfrø, som har modtaget støtte fra GUDP. Arbejdet med ”Præcisionsfrøavl” kører nu på andet år.

Det er de 2 promille vi frøavlere indbetaler via vore frøafregning, som geares med offentlig finansiering af forsøgene. Det har vi hidtil haft god gavn af.

Frøhøsten i Danmark i 2023, blev på grund af lavere udbytter end normalt kun på ca. 99.000 tons. Det er en reduktion på hele 66.000 tons i forhold til 2022, som var den hidtidigste største produktion af græs-og kløverfrø i Danmark.  

Høstarealet faldt også til høsten 2023 og endte på ca. 96.000 ha. Da frøfirmaerne har store lager af usolgte frøpartier i øjeblikket må det forventes at, arealet vil falde en del de kommende år.

Priserne på græs og kløverfrø er som gennemsnit stadig på et fornuftigt niveau. DSV oplyser, at høsten 2023 i gennemsnit er aconto afregnet med ca. 10 kr./kg.

Aconto priserne for høst 2023 er dog lavere end priserne for både 2020, 2021 og 2022.  Det rammer vi frøavlere økonomisk hårdt, når udbyttet samtidig falder med ca. 25%.

Vi har dog nu haft hele 13 år med stabile høje frøpriser siden 2011. Det må vi trods alt glæde os over.

Bruttoudbytterne var lavere i alle arter i 2023 end 5 års gennemsnittet. Dog lige bortset fra bakkesvingel, som i 2023 ydede et højere udbytte en normalt.

DSV oplyser, at have betalt 11.118 kr./ha, ved aconto betaling i december 2023 for høsten 2023.

Hvis vi opnår gennemsnitlige frøudbytter i 2024 ligger de fleste frøafgrøder stadig i top, selv med det nuværende prisniveau.

 

Vi planlægger en studietur til Oregon i USA fra den 16. til den 23. juni i år.

Programmet ser foreløbigt således ud:

Den 16. juni flyver vi fra Billund eller København til Portland i Oregon.

Den 17. juni ser vi på kultur i Portland.

Den 18. juni besøger vi frøfirmaer og frøavlere i området.

Den 19. juni besøger vi Oregon State University, hvor Nicole Anderson vil fortælle om frøforskning, forsøg og frøproduktion i Oregon.

Den 20. og 21. juni besøger vi frøfirmaer og frøavlere i området.

Den 22. juni flyver vi fra Portland til Danmark.

Vi er sikkert først i Danmark den 23. juni.

Prisen for turen antages at blive ca. 22.000 kr., efter at DSV Frø Danmark har ydet tilskud til turen.

Vi forventer at blive 25-30 forhåndstilmeldinger, og hvis nogen ønsker at deltage skal man i januar tilmelde sig til DSV.

 

Robert Andersen, fra Bonnesig ved Struer blev valgt ind i bestyrelsen da Kristian Lundgaard-Karlshøj ikke ønskede genvalg.

Mie Lund, fra Holtenlund I/S ved Ringsted blev valgt ind i bestyrelsen da Henning Hvass ikke ønskede genvalg.

Til sidst vil jeg blot takke for godt samarbejde i det forgange år og jeg håber, at frøfirmaerne får øget gang i salget af græsfrø og at vi får en god vækstsæson i 2024.