Valgforsamling 2022

 
Valgforsamling 2022 blev afholdt i januar 2022.
 

Bestyrelsens beretning ved formanden Peter Michaelsen:

Vi har i det forgangne år afholdt to møder med ledelsen i DSV og deltaget i Frøsektionens møder.

Der har ikke være kritiske henvendelser fra jer medlemmer, som vi har skulle drøfte med ledelsen i DSV. Det tager jeg som udtryk for at det går godt i branchen, hos os og hos DSV.

SEGES bruger stadig meget tid på at søge om mindre anvendelse og dispensationer på vigtige midler, vi ikke kan undvære i frøavlen. 

Seneste eksempel er ansøgning om dispensation til brug af Reglone om vinteren i hvidkløver og engrapgræs.

Der er lignende kritiske eksempler i f.eks.:

- i alm. rajgræs hvor der er vanskeligt om måske umuligt, at skaffe Kerb til 
  forårsanvendelse.

- Avaunt bliver forbudt fra den 19. september i år, det er der eneste middel vi har til   
  bekæmpelse af jordboende skadedyr, der vil ramme svingel og engrapgræs avlerne.

- Der er nu kun to skadedyrsmidler til rådighed i hvidkløver, hvoraf det ene ikke virker på  
  skadedyrene på grund af resistens.

Så situationen strammer til i mange af vores frøafgrøder, vi må være kreative for at  
kunne finde mulige løsninger fremadrettet.

Lige nu pågår et stort arbejde med at lave planer for de næste GUDP ansøgninger.  
GUDP står for Grønt Udviklings og Demostations Program. 

Her er det hensigten at søge støtte til to projekter omkring:

- etablering af frømarker med et minimalt forbrug af pesticider og 

- bekæmpelse af skadedyr via nyttedyr

Der er nedsat en ekspertgruppe hvor DSV deltager, og hvor man i første omgang søger nye teknologiske samarbejdspartere blandt universiteter, institutter og private firmaer, for at få sammensat ansøgninger som forhåbentlig bliver støtteberettiget. 

Det er de 2 promille vi frøavlere indbetaler via vore frøafregning, som gerne skulle geares med offentlig finansiering af forsøgene.

Frøhøsten slog danmarksrekord i 2021. Der blev produceret hele 140.000 tons i Danmark, det er ikke sket før

Høstarealet var på ca. 101.000 ha, og ligeledes det højeste i Danmark nogensinde.

Det tyder på, at arealet vil falde lidt de kommende år. 

Alm. rajgræs tegner sig for hele 72.000 tons og med ca. 48.000 hektar er og klart den største art i Danmark.

Udbytterne i flere arter hos vi DSV avlere var igen i år højere end på landsplan. 

Det er blandt andet 6. år i træk, at vi DSV avlere opnår højere udbytter i alm. rajgræs end vores konkurrenter blandt andre danske frøfirmaer. 

Det vidner om dygtighed og stabilitet, og at vi har fundet et dyrkningskoncept som adskiller sig positivt fra vores kollegaer. 

Priserne på græs og kløverfrø er som gennemsnit stadig høje.

Aconto priserne for høst 2021 er på niveau med priserne for 2020, og det er faktisk flot i et år med rekord høj produktion.

DSV oplyser, at have betalt godt 16.000 kr./ha, ved aconto betaling i december 2020 for høsten 2021. 

Det er ny rekord, og ikke mindre end fantastisk, at det lader sig gøre. 

Jeg har kun læst om et andet frøfirma, som har udbetalt samme høje beløb. 

Jeg fornemmer at de andre 4 firmaers avlere ikke når helt på 16.000 kr./ha. 

Der tegner sig et billede af et begyndende udskilningsløb blandt danske frøfirmaer, hvor DSV ligger i den bedste ende.

Hvis ikke sorterne har et godt udbytte potentiale, og de ikke bliver dyrket optimalt, hvor vi DSV avlere har adgang til Danmarks dygtigste frøavlskonsulenter som går i op i deres arbejde, og yder en stor indsats for at optimere vores frøudbytter og kvaliteter, så er der stor risiko for, at det ender med et middelmådigt frøudbytte, og så når man ikke op på mere end 10 – 12.000 kr./ha.

Dertil kommer de høje priser på både korn og raps for både 2021 og 2022, som helt sikkert vil presse frøproduktionen hos de 4 andre frøfirmaer, når der skal tegnes kontraker til 2023. 

De fleste frøafgrøder ligger stadig i top målt på DB II, selvom høje priser på korn og raps presser sig på lige nu.

Hvis man får solgt rapsen til den nuværende rekord høje pris, bliver det den økonomisk set den bedste afgrøde, efterfulgt af strandsvingel, rødsvingel og alm. rajgræs.  

Det er gældeligt at se, at økonomien i korn er ved at komme på samme høje niveau som frøafgrøderne nu har ligget stabilt på de sidste 11 år. 

Hertil kommer at vores handelstalent bliver mere udfordret i både korn og raps, hvor det kun er de få, som hvert år rammer plet og får årets højeste priser. 

Det er vi fri for at tænke på i frøafgrøderne hvor det er firmaernes daglige handelstalent som danner årets pris.

Til slut vil jeg takke for godt samarbejde i bestyrelsen, med jer frøavlere, medarbejderne og med DSV.

Jeg håber i vil kontakte os, hvis i har forslag til forbedringer eller andre forhold vi skal drøfte med ledelsen i DSV.

Vi vil i bestyrelsen bestræbe os på, at varetage vore interesser både over for DSV og politisk via Frøsektionen.

Tak for samarbejdet.