Valgforsamling januar 2023


Ved formand Peter Michaelsen.

Velkommen til valgforsamling i Avlerforeningen.

Vi har i det forgangne år afholdt to møder med ledelsen i DSV og deltaget i Frøsektionens møder.

Der har ikke være kritiske henvendelser fra jer medlemmer, som vi har skulle drøfte med ledelsen i DSV. Det tager jeg som udtryk for at det går godt i branchen og hos os i DSV.

SEGES, Aarhus Universitet og frøfirmaerne bruge en del tid på at søge om mindre anvendelse, dispensationer og på GUDP ansøgninger på vigtige midler og forsøg, vi i fremtiden ikke kan undvære i frøavlen.

Seneste eksempel er GUDP ansøgningen om ”Præcisionsfrøavl” som netop har modtaget støtte fra GUDP.

Det er de 2 promille vi frøavlere indbetaler via vore frøafregning, som gerne skulle geares med offentlig finansiering af forsøgene.

Frøhøsten slog danmarksrekord i 2021. Der blev produceret hele 164.000 tons i Danmark, det er ikke sket før.

Høstarealet var på ca. 111.000 ha, og ligeledes det højeste i Danmark nogensinde.

Det tyder på, at arealet vil falde lidt de kommende år.

Priserne på græs og kløverfrø er som gennemsnit stadig høje.
 
Aconto priserne for høst 2022 er lidt lavere end priserne for 2021, og det var forventet i et år med rekord høj produktion.

DSV oplyser, at have betalt godt 17.200 kr./ha, ved aconto betaling i december 2022 for høsten 2022.

Når vi ser på de økonomiske resultater for 2022, tyder det på, at de fleste frøafgrøder ligger stadig i top, selvom der er høje priser på korn og raps lige nu.

Det er gældeligt at se, at økonomien i korn er ved at komme op på samme høje niveau som frøafgrøderne, som nu har ligget stabilt højt de sidste 12 år.

Til slut vil jeg takke for godt samarbejde i bestyrelsen, med jer frøavlere, medarbejderne og med DSV.

Jeg håber i vil kontakte os, hvis i har forslag til forbedringer eller andre forhold vi skal drøfte med ledelsen i DSV.

Vi vil i bestyrelsen bestræbe os på, at varetage vore interesser både over for DSV og politisk via Frøsektionen.

Tak for samarbejdet.