FRØBLANDING NR. 50

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Blandingen indeholder hvidkløver, en smule alm. rajgræs samt meget strandsvingel.

I blandingen indgår kvalitetssorten AberWolf sukkergræs.

Denne sorts højere sukkerindhold gennem sæsonen er et godt match med strandsvingel, der ligger lavt på indhold af sukker.

Strandsvingelsorten Swaj er i toppen mht. fordøjelighed blandt de strandsvingelsroter, der er på det danske marked.

Frøblanding nr. 50 har en god persistens, dvs. marken kan producere godt i op til 5 år. Andelen af hvidkløver vil dog være faldende i græsmarkens levetid, da strandsvingel er en hård konkurrent til hvidkløver.

Et forårsudlæg i dæksæd er at foretrække, da strandsvingel etableres langsomt.

Ved sommersåning er såfristen i begyndelsen af august for at opnå en god græsmark.

Indeholder 29% kløver opgjort som antal frø.

  • Jordbund: Alle
  • Tidlighed: Middeltidlig/sildig

Sammensætning

10% Hvidkløver (Trifolium repens) (Stor- & normalbladet)
Munida, Liflex
15% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
AberWolf
75% Strandsvingel (Festuca arundinacea)
Swaj
10% Hvidkløver (Trifolium repens) (Stor- & normalbladet)
Munida, Liflex
15% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
AberWolf
75% Strandsvingel (Festuca arundinacea)
Swaj

Udsædsmængde

Udsædsmængde i dæksæd om foråret 20 - 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 24 - 30 kg/ha
Udsædsmængde i dæksæd om foråret 20 - 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 24 - 30 kg/ha

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2021, ret til ændringer forbeholdes.