Beskrivelse

Jubilee er en diploid alm. rajgræs af plænetypen, der anvendes som efterafgrøde i vårbyg.

Normalt vil denne type ikke genere dæksæden.


Udsædsmængden er 6-10 kg/ha.

Som efterafgrøde i majs anbefales en kraftigere type, der fylder lidt mere, f.eks. DSV Majs-efterafgrødeblanding eller fodertypen Maiko.

Jubilee er forædlet af DSV.

  • Til efterafgrøde, plænetype

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.