OPTISLÆT MED URTER

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Specialblandingen OptiSlæt med urter var en ny blanding til 2023 - en OptiSlæt tilsat lidt cikorie og lancet vejbred.

Blandingen indeholder hele 6 græsarter, hvilket gør den velegnet på arealer med uens jordtyper og altså en blanding med endnu mere biodiversitet.

Blandingen indeholder både AberWolf og AberChoice sukkergræs, begge sorter med en meget høj fordøjelighed af cellevægge og en unik sukkerprofil - noget, der er med til at sikre en hurtig og effektiv ensileringsproces.

Desuden indgår den nye kvalitetssort af engsvingel Schwetra, der er kendetegnet ved en bedre fordøjelighed end andre engsvingelsorter.

OptiSlæt med urter bidrager i høj grad til biodiversiteten og varighed i græsmarken.

Blandingen kan således opretholde udbyttet i flere år pga. indhold af varige græsarter.

Både cikorie og lancet vejbred er urter, der har en god genvækst efter slæt og de har desuden dybe rødder.

Blandingen indeholder 28% kløver opgjort som antal frø.

  • OptiSlæt tilsat urter
  • Endnu mere biodiversitet
  • Robust og varig blanding

Sammensætning

9% Rødkløver (Trifolium pratense) (Diploid)
Milvus
9% Hvidkløver (Trifolium repens) (Stor- & normalbladet)
Munida, Liflex
9% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Tidlig, diploid)
Betty
15% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
AberWolf
10% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, diploid)
AberChoice
8% Hybrid rajgræs (Lolium hybridum) (Alm. rajgræstype)
AstonCrusader
13% Rajsvingel (Festulolium) (Rajgræstype)
Fedoro
15% Strandsvingel (Festuca arundinacea)
Swaj
5% Timothe (Phleum pratensis) (Slættype)
Presto
5% Engsvingel (Festuca pratensis) (Tetraploid)
Schwetra
1% Cikorie (Cichorium intybus)
1% Lancet vejbred (Plantago lanceolata)
9% Rødkløver (Trifolium pratense) (Diploid)
Milvus
9% Hvidkløver (Trifolium repens) (Stor- & normalbladet)
Munida, Liflex
9% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Tidlig, diploid)
Betty
15% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
AberWolf
10% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Sildig, diploid)
AberChoice
8% Hybrid rajgræs (Lolium hybridum) (Alm. rajgræstype)
AstonCrusader
13% Rajsvingel (Festulolium) (Rajgræstype)
Fedoro
15% Strandsvingel (Festuca arundinacea)
Swaj
5% Timothe (Phleum pratensis) (Slættype)
Presto
5% Engsvingel (Festuca pratensis) (Tetraploid)
Schwetra
1% Cikorie (Cichorium intybus)
1% Lancet vejbred (Plantago lanceolata)

Udsædsmængde

Udsædsmængde i dæksæd om foråret 20 - 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 24 - 30 kg/ha
Udsædsmængde i dæksæd om foråret 20 - 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 24 - 30 kg/ha

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.