SYDVESTJYDEN STRUKTUR

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Blandingen indeholder hvidkløver, middeltidlig alm. rajgræs samt en del strandsvingel.

Sydvestjyden Struktur er en slætblanding - bemærk indhold af sukkerrig kvalitetsrajgræs.

Sydvestjyden indeholder AberWolf sukkergræs - en sort, der ligger højt mht. fordøjelige cellevægge og energiindhold samt en unik sukkerprofil, noget, der er med til at sikre en hurtig og effektiv ensileringsproces.

AberWolf er ligeledes et godt match til strandsvingel, der generelt ligger lavt mht. sukkerindhold.

Strandsvingelsorten Swaj ligger i toppen mht. fordøjelighed blandt strandsvingelsorter på det danske marked.

Blandingen indeholder 27% kløver opgjort som antal frø.

  • Sammensat af Sagro
  • Med sukkergræs og strandsvingel

Sammensætning

10% Hvidkløver (Trifolium repens) (Storbladet)
Munida
10% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
AberWolf
10% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
Arnando
15% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, tetraploid)
Explosion
55% Strandsvingel (Festuca arundinacea)
Swaj
10% Hvidkløver (Trifolium repens) (Storbladet)
Munida
10% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
AberWolf
10% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
Arnando
15% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, tetraploid)
Explosion
55% Strandsvingel (Festuca arundinacea)
Swaj

Udsædsmængde

Udsædsmængde i dæksæd om foråret 20 - 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 24 - 30 kg/ha
Udsædsmængde i dæksæd om foråret 20 - 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 24 - 30 kg/ha

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2021, ret til ændringer forbeholdes.