DSV N-FIX EAG-BL. 2

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

En færdig efterafgrødeblanding med vintervikke og olieræddike.

Blandingen indeholder max. 25% bælgplantefrø og overholder således reglerne iht. Landbrugsstyrelsen vejledning.

Blandingen består af:
 

  • 25% Vintervikke, Rea
  • 75% Olieræddike, Romesa

Indholdet er angivet på grundlag af antal frø ud fra TKV.

Landmænd, der vælger at så efterafgrødeblandinger med bælgplanter, bliver trukket 50 kg kvælstof pr. ha i bedriftens N-kvote.
For at få nok ud af en blanding med bælgplanter, er det vigtigt, at blandingen sås tidligt – dvs. i begyndelsen af august.


Erfaringen fra flere års demo med vintervikke er, at arten ved tidlig såning udvikler sig godt og kan bidrage med kvælstoffiksering til gavn for væksten af resten af blandingen. En kraftig efterafgrøde er bl.a. godt for livet i jorden, jordstrukturen og den følgende afgrøde.

Udsædsmængde: ca. 20 kg/ha

  • Færdig bl. med bælgplanter
  • Max. 25% bælgplantefrø
  • Indeholder 2 arter