Beskrivelse

Vintervikke Rea er en overvintrende bælgplante.

Vintervikke bruges som dæksæd (ca. 8 - 10 kg/ha) ved sommersåning af kløvergræs for at øge proteinindholdet i 1. slæt året efter.

Vintervikke bruges også som en komponent til frivllige efterafgrøder.

 

  • Enårig overvintrende bælgplante
  • Vinterfast ved sommersånng
  • Klatrende vækstform

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.