Beskrivelse

Valerio er en sildig, tetraploid alm. rajgræs. 

Valerio er afprøvet i Landsforsøgene og indgår i mange forskellige frøblandinger.

Valerio er forædlet af DSV.

  • Sildig sort - til afgræsning og slæt
  • Middel fordøjelighed
  • Topsort i Nordtyskland

Egenskaber

Ploiditet tetraploid
Tidlighed sildig
Egnethed til lavbunde
Ploiditet tetraploid
Tidlighed sildig
Egnethed til lavbunde

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.