Beskrivelse

Betty er en tidlig, diploid alm. rajgræs med en god persistens af en tidlig rajgræs at være.

Betty er genafprøvet i Landsforsøgene 2017-19 og indgår i nogle forskellige frøblandinger.

Betty er forædlet af DSV.

  • Tidlig sort, mest til slæt
  • Højt udbytte
  • God persistens

Egenskaber

Ploiditet diploid
Tidlighed tidlig
Ploiditet diploid
Tidlighed tidlig

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.