Beskrivelse

Passion er en gul sennep-sort, der er nematode-bekæmpende.

Passion anvendes især i sædskifter med sukkerroer, idet sorten har en bekæmpende effekt på roecystenematoder.

Gul sennep anvendes i landbruget især som efterafgrøde. Udviklingen er meget hurtig og arten kan om efteråret nå at opsamle en del kvælstof - inden frosten stopper væksten. 

Gul sennep anbefales ikke til rapssædskifter af hensyn til risiko for opformering af kålbrok.

  • Hurtig udvikling, frostfølsom
  • Nematodebekæmpende sort
  • Anbefales ikke til rapssædskifter

såning

Udsædsmængden er ca. 7-8 kg/ha.

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.