FRØBLANDING NR. 43

PDF PRODUKTARK

Beskrivelse

Blandingen indeholder hvidkløver, to typer af alm. rajgræs samt hybrid rajgræs.

Frøbl. nr. 43 er tidlig og kan producere en stort 1. slæt ved udnyttelse af forårsfugten.

Blandingen er typisk til 2 årige græsmarker.

Indeholder 35% kløver opgjort som antal frø.

  • Jordbund: Alm./god
  • Tidlighed: Tidlig

Sammensætning

13% Hvidkløver (Trifolium repens) (Stor- & normalbladet)
Munida, Liflex
22% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Tidlig, diploid)
Betty
25% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
Arnando
40% Hybrid rajgræs (Lolium hybridum) (Alm. rajgræstype)
AstonCrusader
13% Hvidkløver (Trifolium repens) (Stor- & normalbladet)
Munida, Liflex
22% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Tidlig, diploid)
Betty
25% Alm. rajgræs (Lolium perenne) (Middeltidlig, diploid)
Arnando
40% Hybrid rajgræs (Lolium hybridum) (Alm. rajgræstype)
AstonCrusader

Udsædsmængde

Udsædsmængde i dæksæd om foråret 20 - 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 24 - 30 kg/ha
Udsædsmængde i dæksæd om foråret 20 - 25 kg/ha
Udsædsmængde i renbestand og ved sommerudlæg 24 - 30 kg/ha

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.