Beskrivelse

  • Hurtig etablering i efteråret
  • Fuld resistenspakke mod phoma (RLM7) og rapsrødsot (TuYV)
  • Ekstremt højt olieindhold
  • Højeste udbytte på markedet for kålbrok-resistente sorter

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.