Beskrivelse

Arnoldo er en tetraploid sort af westerwoldisk rajgræs. 

Westerwoldisk rajgræs er som udgangspunkt etårig og er den græsart, der gror hurtigst.
Arten bør ikke sås i korn til modenhed, da græsset let kan blive for dominerende - så hellere i helsæd eller i renbestand.

Nogle anvender westerwoldisk efter en meget tidlig høstet afgrøde med såning i juli måned.

Arnoldoer forædlet af DSV.

  • Hurtigst voksende græsart
  • Kun til udlægsår
  • Kan sås efter meget tidlig høstet afgrøde

Egenskaber

Ploiditet tetraploid
Tidlighed middeltidlig
Ploiditet tetraploid
Tidlighed middeltidlig

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.