Beskrivelse

AberCrest er en mindrebladet hvidkløver-sort. 

AberCrest er afprøvet i Landsforsøgene og indgår i en række af de anbefalede frøblandinger til afgræsning. 

AberCrest er forædlet af IBERS i Storbritannien og repræsenteres i Danmark af DSV Frø.

  • Mindrebladet sort - mest til afgræsning
  • Holdbar i fht. dyrenes græsning
  • Har udløbere, lukker huller i græsmarken

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 01/2024, ret til ændringer forbeholdes.