KØDKVÆG OPTI

Varenr. 406666

Kødkvæg Opti er en specialblanding udviklet til kødkvæg og ammekøer.

Specialblandinger

  • Høj biodiversitet
  • Robust - specielt udviklet til kødkvæg

FRØBLANDING NR. 36

Varenr. 406536

Frøblanding nr. 36 er primært til slæt på fugtige og varierende arealer - kan dog også afgræsses.

Slæt/afgræsning

  • Jordbund: Fugtig/varierende
  • Tidlighed: Sildig

FRØBLANDING NR. 24

Varenr. 406524

Frøblanding nr. 24 er til afgræsning på permanente arealer med alm. jordbundsforhold.

Afgræsning

  • Jordbund: Alm./varierende
  • Tidlighed: Sildig

FRØBLANDING NR. 25

Varenr. 406525

Frøblanding nr. 25 er velegnet til afgræsning på permanente arealer med tørre jordbundsforhold.

Afgræsning

  • Jordbund: Tør
  • Tidlighed: Middeltidlig

URTEBLANDING

Varenr. 401898

Urteblandingen er med til at øge diversiteten af plantearter i græsmarken. Urter har en anden sammensætning af kulhydrater og indeholder ofte andre mineraler og vitaminer end græs og kløver.

Specialblandinger

  • Til iblanding i frøblandinger
  • Består af 7 urter