Til arter som rødsvingel, bakkesvingel og engrapgræs kræves der minimum 1.200-1.400 m 3 luft pr. time pr. ton frø, da der normalt høstes med vandindhold under 20%.
Til rajgræsser, engsvingel, rajsvingel og strandsvingel kræves minimum 1.500-1.700 m 3 luft pr. time pr. ton frø. Luftgennemstrømningen (lufthastigheden) i frøpartiet bør være ca. 0,1 m/sekund.
Eksempel på beregning af tørreareal og luftmængde i alm. rajgræs
Kvantum45 tons
Vægtfyldeca. 300 kg/m3
Lagtykkelse1,0 m
Nødvendigt tørreareal 45.000 kg / 300 x 1,0 = 150 m2
Luftmængde 45 tons x 1.600 m3/t = 72.000 m3/t
Luftmængde pr. m272.000 m3/t / 150 m2 = 480 m3/t
Lufthastighed 480 m3 / 3.600 sek. = 0,13 m/sek.