Beskrivelse

AstonCrusader er en tetraploid hybrid rajgræs af "alm. rajgræs-typen".

Hybrid rajgræs er en krydsning mellem alm. rajgræs og ital. rajgræs. Krydsningerne benævnes enten "alm. rajgræs-type" eller "ital. rajgræs type" - alt efter hvad sorten minder mest om.

AstonCrusader er afprøvet iLandsforsøgene og indgår i flere frøblandinger 

AstonCrusader er forædlet af DSV.

  • Alm. rajgræstype - mest til slæt
  • Hurtig forårsvækst
  • Især til 2 årige blandinger

Egenskaber

Ploiditet tetraploid
Tidlighed tidlig til middeltidlig
Ploiditet tetraploid
Tidlighed tidlig til middeltidlig

Sortsinformation, anbefalinger og repræsentationer nævnt på dette websted laves efter vores bedste overbevisning, men uden garanti for fuldstændighed eller korrekthed. Vi kan ikke garantere, at de beskrevne egenskaber kan gentages. Al information gives som en hjælp til beslutningsprocessen. Blandingssammensætninger kan ændre sig, hvis individuelle sorter ikke er tilgængelige. Status 10/2022, ret til ændringer forbeholdes.